USA:s blockad av Kuba är folkmord

Bort med blockaden
Blockaden drabbar alla kubaner. Foto: Twitter via Granma.

USA:s blockad av Kuba är folkmord

USA:s blockad stämmer väl in i beskrivningen av folkmord enligt FN-konventionen. När USA inledde blockaden angavs syftet att ”framkalla svält och desperation” i den kubanska befolkningen så att den skulle störta sin regering. Sedan blockaden inleddes för drygt 60 år sedan har den skärpts och är nu värre än någonsin. Den är att betrakta som folkmord.

Enligt artikel II i FN:s konvention mot folkmord så är följande handlingar med syfte att helt eller delvis förstöra en nationell, etnisk eller religiös grupp folkmord. (a) Att döda medlemmar av gruppen (b) Att orsaka allvarlig kropps- eller mental skada på medlemmar i gruppen (c) Att medvetet orsaka gruppen sådana livsvillkor att det helt eller delvis orsakar dess fysiska förstörelse.

Redan 1997 drog American Association for World Health följande slutsats: ”En humanitär katastrof har enbart kunnat undvikas eftersom Kubas regering vidmakthållit ett starkt stöd i budgeten för ett hälsovårdssystem utformat att ge primär- och preventiv hälsovård till alla sina medborgare.” Med andra ord har den socialistiska regeringen använt sin planekonomi för att skydda befolkningen.

USA utnyttjar skamlöst dollarns ställning som världsvaluta för att utöva sin makt. 2019 gjordes 88 procent av internationella transaktioner med US dollar, vilket ger USA en enorm makt över världshandeln. 2018 beräknade den kubanska föreningen för ekonomer blockadens kostnader till 4,4 miljarder dollar årligen, ca 12 miljoner dollar om dagen. Den sammanlagda kostnaden är över 144 miljarder dollar.

I juni 2021 röstade FN:s Generalförsamling för 29:e året i rad för ett slut på USA:s blockad av Kuba. 184 stater stödde resolutionen mot blockaden, medan USA och Israel röstade för fortsatt folkmord. I år kommer FN att fördöma blockaden för 30:e gången. Men västvärlden gör inget för att tvinga USA att följa resolutionen. 

Många försvarare av blockaden hävdar att det inte är någon blockad, att det ”bara” handlar om förbindelserna mellan USA och Kuba. Det är en fet lögn. Alla banker i Europa är livrädda för kontakter med Kuba. Det förhindrar effektivt Kubas utbyte med omvärlden.

Vi kan från Sverige exempelvis inte:

Skicka pengar till vänner och bekanta i Kuba

Boka en hyrbil eller förbetala ett hotell

Inte betala en rundtur, en vistelse på en organiserad resa eller liknande

Nej, vi kan inte ens utan stora problem överföra pengar till en systerorganisation till Svensk-Kubanska i övriga Europa! Vad har USA med det att göra?

USA bötfäller banker efter behag:

ING 619 miljoner dollar

BNP Paribas 8,9 miljarder dollar

Commerzbank 718 miljoner dollar

Credit Suisse 536 miljoner dollar

Royal Bank of Scotland 100 miljoner dollar

Att bankerna vägrar genomföra transaktioner med Kuba förhindrar handel med varor och tjänster. Det gäller både import och export. USA förhindrar penningförsändelser och till och med medicinska donationer till Kuba. Patienter, inklusive barn, har dött på grund av blockaden. Det är mord.

USA utövar också politisk press på regeringar för att de inte ska be om kubanskt medicinsk hjälp, inte ens när deras egna sjukvårdssystem kollapsat under Coronapandemin. Några regeringar har fallit undan, andra inte.

USA försöker strypa alla Kubas inkomstkällor, oavsett om det gäller turism, handelsutbyte eller bistånd. 

Helen Yaffe 220327 med flera

Hela Yaffes artikel finner du i länken

The US Blockade Against Cuba Is an Act of War

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72