USA:s försök att hindra Venezuela från att delta i FN misslyckades

Venezuelas utrikesminister Jorge Arreaza i FN

Just nu pågår FN:s Generalförsamlings möte. USA är ökänt för sina påtryckningar på olika länder. I år försöker man tvinga bort Venezuela från FN. 

Ordföranden för Alliansfria Ländernas Rörelse fördömde USAs machiavelliska trick för att tvinga på Venezuela regimskifte. Bland annat genom att försöka isolera Venezuela och med grymma sanktioner mot landets ekonomi.

Efter att ha misslyckats med att störta Venezuelas regering, är USAs senaste åtgärd att i maskopi med likasinnade statschefer få FNs ackrediteringskommitté att kasta ut Venezuelas president, och överlåta ackrediteringen som Venezuelas företrädare på sin nickedocka Juan Guaidó och hans gäng. Det lyckades inte eftersom de flesta FN-medlemmar stöder Maduros legitima regering, trots västliga mediers underdåniga desinformationskampanj.

Denna sammansvärjning hotar alla medlemsstaters självbestämmande. Det är en metod för att misskreditera alla legitima regeringar som misshagar USA. Och tvinga på alla oberoende stater regimskifte.

USAs försöker att göra FN till redskap för sin utrikespolitik. Venezuelas utrikesminister Arreaza tog upp detta i FNs Generalförsamling:

”Vi har under hela detta år 2019 uppmärksammat våra systrar och bröder i de Alliansfria ländernas rörelse, om att en liten grupp länder, under USAs ledning, avser att göra FN till ett redskap för kunna ingripa i våra länders interna förhållanden, genom att iscensätta en statskupp mot Venezuelas grundlagsfästa myndigheter och ifrågasätta deras ackreditering som medlemmar i FNs Generalförsamling.

Denna manöver, som uppenbart bryter mot FN-stadgan, Internationell lag och Internationella Domstolen, ska prövas imorgon när vår vicepresident ska tala under Generalförsamlingens sammanträde. Vi är övertygade om ert värdefulla stöd, och enligt de beslut som togs i juli i Caracas, kommer vi att tillsammans hindra detta nya angrepp som syftar till att skapa ett prejudikat som skulle ge utomstående rätt att utse andra oberoende länders myndigheter och diplomatiska företrädare, och undanröja folkens självständighet.”

Inte bara misslyckades USA med försöket, Venezuela blev också omvald till FNs Människorättsråd. Här lanserade USA istället Costa Rica som kandidat, men fick se hur Venezuela fick fler röster än USA:s framskickade kandidat. Costa Rica förlorade, trots en omfattande smutskastningskampanj i förhärskande medier mot Venezuela.

”Vi vågar kalla detta val historiskt, för det sker under en häftig kampanj från USA och deras satellitregeringar”, sade Venezuelas utrikesminister i FN. Och utpekade USA som världens främsta krigs- och våldshetsare, och skyldiga till den blockad mot Venezuela som utgör ett brott mot folkets mänskliga rättigheter.

Carla Stea 191015 (översättning: Eva Björklund)