Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/usas-nya-forsok-att-sla-in-en-kil-i-det-kubanska-samhallet/
Export date: Wed Jul 17 20:10:52 2024 / +0000 GMT

USAs nya försök att slå in en kil i det kubanska samhället
USAs nya försök att slå in en kil i det kubanska samhället

16 maj tillkännagav USA en rad åtgärder som sägs innebära lättnader för den privata sektorn i Kuba. De ska kunna öppna bankkonton i banker i USA och få utökade möjligheter att använda vissa finansiella tjänster.

Att försöka få den växande privata sektorn att bli en grogrund för en ny borgarklass i motsatsställning till det socialistiska systemet var en taktik som uttryckligen lanserades under president Obama, men övergavs av Trump för en hårdare och ytterst aggressiv politik. Biden har inte ändrat den hittills. Och:  

Blockaden, sanktionerna och inkluderandet av Kuba på USA:s påhittade lista över "länder som stöder terrorism" kvarstår. 

Uttalande från Kubas utrikesministerium om USA och Kubas privata sektor

Den 28 maj tillkännagav USAs regering slutligen en rad åtgärder för att verkställa sina tillkännagivanden av den 16 maj 2022. Syftet med detta steg är, enligt den text som offentliggjorts av USAs Office of Foreign Assets Control (OFAC), att gynna den privata sektorn på Kuba.

Åtgärderna är begränsade och berör inte den grundläggande delen av blockaden mot Kuba eller de ytterligare sanktioner som utgör politiken med maximalt tryck. Än en gång grundar sig USA-regeringens beslut på dess egen förvrängda bild av den kubanska verkligheten, genom att på ett konstgjort sätt skilja den privata sektorn från den offentliga, när båda är en del av det kubanska företagssystemet och samhället som helhet.

Med detta tillkännagivande avser USAs regering att endast rikta in sig på ett segment av vår befolkning. De tvångsåtgärder som mest påverkar Kubas ekonomi och offentliga tjänster idag, och som allvarligt skadar hela vår befolknings välbefinnande, varken elimineras eller ändras.

Om de aviserade åtgärderna genomförs försöker USA ge en fördel åt den privata sektor som lagligen har etablerats och som har vuxit under de åtgärder som vidtagits i en suverän handling av den kubanska regeringen i samråd med det kubanska folket. Detsamma gäller för den tillgång till Internet som Kuba har etablerat och utvidgat trots blockaden och de restriktioner som hindrar fri tillgång till hundratals verktyg och webbplatser.

USAs regering har varit tydlig med sin avsikt att använda denna sektor för politiska syften mot revolutionen, i linje med sina mål om regimskifte.

Även om detta är en nyckfull selektivitet kommer både den offentliga och den privata sektorn att fortsätta att lida av blockadens konsekvenser och det absurda införandet av Kuba på listan över stater som påstås stödja terrorism.

De tvångsåtgärder som utgör den ekonomiska blockaden kommer att fortsätta att gälla med grym effekt på hela den kubanska befolkningen.

Det är tydligt att USA bekräftar sin vilja att straffa Kubas statliga sektor, eftersom man vet att den tillhandahåller viktiga tjänster som utbildning, hälsovård, kultur, idrott och annat till alla kubaner, inklusive den privata sektorn, och att den är en garanti för social rättvisa och jämlikhet mellan medborgarna. Av denna anledning har USA-regeringen nyligen vidtagit åtgärder för att förfölja Kubas internationella medicinska samarbete, och dokument har offentliggjorts som avslöjar att den fortsätter sina ansträngningar att beröva oss inkomster och destabilisera landet i politiska syften för att dominera.

Den kubanska regeringen kommer att studera dessa åtgärder och om de inte bryter mot nationell lagstiftning och innebär en öppning som gynnar den kubanska befolkningen, även om det bara är en del av den, kommer den inte att hindra att de genomförs.

28 maj 2024 (fetstil: Svensk-Kubanska Föreningen)
Cubaminrex 

https://www.prensa-latina.cu/2024/05/28/medidas-de-eeuu-pretenden-separar-sector-publico-del-privado-en-cuba/

 
Post date: 2024-05-29 10:32:33
Post date GMT: 2024-05-29 09:32:33

Post modified date: 2024-05-29 10:32:33
Post modified date GMT: 2024-05-29 09:32:33