Ven_fred

Ven_fred

Utsvältningen av Venezuela (och Kuba) är ett oerhört brott mot de mänskliga rättigheterna