Utpressning inför FN-omröstning

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez. Foto: cubaminrex

Kubas utrikesminister fördömer USA:s påtryckningar på latinamerikanska länder inför FN-omröstningen om blockaden.

Bruno Rodriguez informerade idag om att USA:s myndigheter utövar påtryckningar och utpressning inför omröstningen av resolutionen som kräver slut på den nordamerikanska blockaden mot Kuba.

På en presskonferens i FN sade Rodriguez: ”På detta sätt vill USA urholka det stora stödet för den resolution som Kuba presenterar för Generalförsamlingen i kravet på att den ekonomiska och finansiella belägringen upphör, och försöker rättfärdiga dess bevarande.”

Enligt utrikesministern har påtryckningarna koncentrerats specifikt på latinamerikanska länder. ”I slutet på oktober kallade USA:s UD representanter för fyra latinamerikanska ambassader till ett möte med syftet att vinna deras röster mot Kubas resolution som presenteras varje år inför Generalförsamlingen.”

Utrikesministern förkastade också det brutala sätt som Trumps regering utfärdar villkor och pressar länder för att de ska uppfylla USA:s syften i dess utrikespolitik.

2018 misslyckades USA kapitalt med en ny taktik vid omröstningen, då stormakten lade fram flera tilläggsförslag. Dessa röstades samtliga ner med stor majoritet. I år försöker USA istället att minska antalet röster som stöder Kubas initiativ. ”Kuba vet att det har enhälligt stöd i sin kamp mot blockaden och hoppas att ingen regering i regionen ska underkasta sig de antikubanska befallningarna från Washington, som vänder ryggen mot världsopinionens uppfattningar och de mest elementära etiska och moraliska regler i internationell rätt.”

Denna vecka röstar FN:s Generalförsamling om resolutionen som kräver ett slut på USA:s blockad mot Kuba. Under de 27 år som resolutionen lagts fram, så har det fått stöd av en överväldigande majoritet av det internationella samfundet.

Den nordamerikanska blockaden är den mest orättvisa, hårdaste och långvarigaste som något land fått utstå.

Prensa Latina 191104