Uttalande av ACNU mot tillämpningen av Avdelning III i Helms-Burtonlagen

Kubas FN-förening (ACNU), en organisation av det kubanska civilsamhället med rådgivande status i FNs ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) som samlar 134 organisationer i det civila samhället och andra kubanska enheter, uttrycker sitt starkaste fördömande av USAs utrikesminister Mike Pompeos offentliggörande om aktivering av Avdelning III i Helms-Burtonlagen och andra åtgärder som aviserats av regeringen i detta land, vilka utgör en direkt attack mot Kubas suveränitet och dess politiska och ekonomiska system.

Helms-Burtonlagen, som utarbetats på en grundval av lögner och är ett starkt bevis på USA-regeringens interventionistiska och kolonialistiska anspråk, syftar till att åsidosätta ett lands suveräna rätt att nationalisera och expropriera utländsk och inhemsk egendom samt att suveränt välja sitt politiska och ekonomiska system.

Det kubanska civilsamhället avvisar hot och politisk utpressning med användningen av Avdelning III i Helms-Burtonlagen, ett kapitel av extraterritoriell omfattning som inte bara avser att ekonomiskt strypa Kuba utan att internationalisera blockaden genom tvångsåtgärder mot tredje land, i syfte att avbryta deras investeringar i och kommersiella förbindelser med Kuba och underställa dessa suveräna stater USAs vilja.

På samma sätt fördömer vi tillämpningen av Avdelning III i Helms-Burtonlagen, som utgör en grov kränkning av det kubanska folkets mänskliga rättigheter, har en direkt påverkan på genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling i vårt land och utgör ett öppet förakt för principerna i internationell rätt och Förenta Nationernas stadga.

Denna skandalösa åtgärd medför ytterligare hinder för Kubas utveckling, hämmar landets internationella ekonomiska integration samtidigt som den avser att tillskansa sig öns rikedomar, infrastruktur, odlingsbar mark, industrier, mineraltillgångar och den grund på vilken vetenskap och teknik utvecklas och service tillhandahålls till befolkningen.

Det kubanska civilsamhället betonar att tillämpningen av Avdelning III i Helms-Burtonlagen inte kommer att kuva det kubanska folkets vilja att bygga sin fria, oberoende och suveräna framtid, med det slutliga målet att uppnå en alltmer välmående, hållbar och deltagande socialism.

I dessa dagar då vi minns de ärorika dagarna i april 1961, när det uniformerade folket kämpade mot och besegrade imperialismen vid Grisbukten, får dessa ord som vår evige Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz uttalade en särskild giltighet: ”Vad imperialisterna inte kan förlåta oss är att vi finns här, /…/ det är det kubanska folkets värdighet, integritet, mod, ideologiska fasthet och anda av uppoffringar och revolutionär glöd”.

Havanna, 18 april 2019

 

Declaración de la ACNU en rechazo a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton