Uttalande av ALBA Movimientos : Frihet åt Assange – Lenín Moreno är ansvarig

ALBA Movimientos uttrycker vår indignation och vårt fördömande av den ecuadorianska regeringens och dess president Lenín Morenos agerande, för brott mot internationell rätt då man idag 11 April till den brittiska polisen överlämnar en australisk medborgare, en ecuadoriansk medborgare, Julian Assange, som beviljades asyl på Ecuadors ambassad i 7 år.

Assange och WikiLeaks har arbetat till förmån för demokrati världen över genom att avslöja USA-regeringens manipulation och spionage via Internet, med dess underrättelsetjänster, spioneri mot statsöverhuvuden, andra länders ambassader, statliga företag och även journalister och folkliga rörelser. De terroristmetoder som USAs underrättelsetjänster använder genomförs medelst lögner och attacker via datanätverk och robotar, som sker dagligen i Venezuela. På samma sätt agerar de över hela världen för att hjälpa till att få högerextrema regeringar valda.

Alla dessa metoder som påvisades av WikiLeaks har senare bevisats av Edward Snowden, en tjänsteman vid USAs underrättelsetjänst som deserterade, och som för att skydda sig föredrog att söka asyl i Ryssland.

Genom att överlämna Assange till den brittiska polisen och därmed bryta mot alla principer om politisk asyl, har Morenos regering blivit en skam inför hela det internationella samfundet. Detta kommer att gå till historien, tillsammans med den lydiga elitens avskum som valsar efter imperiets pipa.

Om något händer med Assange liv eller hälsa håller vi den ecuadorianska regeringen ansvarig.

Resumen Latinoamericano 190411

 

Declaración ALBA Movimientos : Libertad para Assange, Lenin Moreno es responsable

La Articulación de Movimientos Sociales y Populares hacia el ALBA – ALBA Movimientos – är en plattform för organisationer som enats för kontinental integration och uppbygget av ett emancipatoriskt politiskt projekt för folken i det stora hemlandet, la Patria Grande, som representerar all den rikedom som mångfalden är i den anti-kapitalistiska, anti-imperialistiska, antikolonialistiska, antirasistiska, feministiska, ekosocialistiska kampen för en indo-afrikansk amerikansk socialism.