Uttalande av Kubas utrikesminister om tillämpningen av Helms-Burton Avd III

Vi såg med indignation den löjliga showen i Miami där ytterligare åtgärder aviserades. Tidigare hade utrikesministern meddelat ett fullständigt genomförande av Avdelning III som, vilket alla vet, skulle göra det möjligt att stämma kubanska och utländska företag eller personer som förmodas ha ekonomiska relationermed vad de kallar konfiskerade egendomar, som handlar i konfiskerad egendom, även om de nationaliserades i enlighet lagen.

Sen kommer nationella säkerhetsrådgivare Bolton och säger att de är ”fast beslutna att avsluta det de påbörjade för 58 år sedan i sanden” vid Grisbukten, och det är en patetisk, löjlig bild, eftersom han säger detta till kvarlevorna av Brigaden 2506 som, i dessa dagar för 58 år sedan, vi besegrade i vårt fosterland och som vi senare utväxlade mot barnmat.

Det är ännu ett uttryck för en politik i Monroes anda. Herr Bolton sa, med otrolig skamlöshet, att ”Monroe-doktrinen är väl och levande”. Han bekänner helt avsikten att återkolonisera, härska över Vårt Amerika. De tillkännager åtgärder som – och naturligtvis kommer man att behöva studera reglerna närmare – med all säkerhet kommer att skada vår ekonomi, men som framförallt kommer att skada människorna.

Han talar även om att begränsa USA-medborgares resor till Kuba. USA-medborgares frihet att resa är bruten, de måste begära tillstånd, de måste ha licens, de kan inte turista, de kan inte utöva sin frihet att resa till just exakt den här platsen.

De ytterligare restriktionerna kommer också att ha effekter på vår ekonomi, på de personer som är relaterade till den, som hotellnäringen, egenföretagare, och det kommer framför allt att få effekt på de USA-medborgare som inte kommer att kunna utnyttja denna rättighet. Vi måste invänta regleringen för att se vilken omfattning den får.

På ett förbluffande sätt har han sagt att de kommer att begränsa de penningförsändelser som kubaner bosatta i USA och amerikaner kan skicka till personer på Kuba, och har fastslagit belopp och tidsperioder. De har meddelat att de kommer att anta ytterligare finansiella åtgärder som inte har beskrivits.

De har nämnt att de kommer att sanktionera ytterligare fem kubanska enheter som kommer att läggas till på den lista de kallar ”begränsade enheter”. Det är ett avskyvärt uttalande, fullt av Monroeism, av McCarthyism, av hat. På detta möte här har personalen på utrikesdepartementet redan uttryckt sig.

Jag är säker på att vårt folk, precis som i Grisbukten för 58 år sedan, med bestämdhet kommer att möta försöket att ”avsluta det där”. Vi är alltid öppna för dialog, att samtala på en basis av absolut respekt, men om USAs regering har beslutat välja en väg av konfrontation kommer vi inte inte tveka utan vi kommer att försvara revolutionens erövringar till det pris som krävs.

Helms-Burtonlagen är i kraft sedan 1996 och tillämpas fullt ut med undantag för Avdelning III, vilket är den som möjliggör stämningar mot enskilda personer eller företag som har att göra med amerikanska intressen som nationaliserades helt rättvist och helt i enlighet med internationell rätt och våra egna lagar, som erkänts av självaste Högsta domstolen i USA.

Så Helms-Burtonlagen har tillämpats, med all sin hårdhet, i all sin intensitet. Den var tänkt att förhindra varje positiv utveckling i relationerna mellan de båda länderna.

Den övertog faktiskt USA-regeringens verkställande befogenheter i avsikt att undvika framsteg. Men nu finns det fientliga intressen i det landets regering, med en alltmer Monroe- och McCarthy-inriktad politik mot Vårt Amerika och mot vårt folk, baserad på rent förtal.

Vi kommer naturligtvis inte att ge upp en endaste del av våra principer. Vi kommer att fortsätta vår solidariska hjälp till systernationen Bolivarianska Republiken Venezuela och fortsätta på den väg som vårt folk bekräftat i en fri och allmän folkomröstning, mot en kubansk socialism som ska bli alltmer rättvis, avancerad och inkluderande, och den kubanska revolutionens utrikespolitik kommer att fortsätta att vara densamma, som konstitutionen bekräftar. Våra principer är fasta och oföränderliga.

Fråga: Hur förbereder sig Kuba för att svara på de ekonomiska och materiella konsekvenserna av dessa nya åtgärder?
Vår Partis förste sekreterare och vår President varnade för detta i sina inlägg den 10 respektive 13 april. Vi måste alla förbereda oss, finna sätt för att göra vår ekonomi mer effektiv.

Jag är säker på att utländska investerare kommer att reagera starkt, som Europeiska Unionen redan har gjort och andra kommer att göra. Jag hoppas att de skyddar och bevarar sina egna företags rättigheter att förhandla, investera eller skicka turister till Kuba och att de också försvarar sin egen suveränitet mot en brutal extraterritoriell attack som den här.

Så utan att ligga sömnlösa, med sans och med entusiasm, övertygade om att vi är på rätt kurs som beror på våra egna ansträngningar, kommer vi att möta alla svårigheter i vetskap om att vi, precis som vid Grisbukten, kommer att segra igen.

Havanna 190417

 

Declaraciones del ministro de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sobre la aplicación del Título III de la ley Helms-Burton