This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Wed Feb 28 5:32:49 2024 / +0000 GMT

Uttalande från Engage Cuba om de nya sanktionerna mot Kuba
Nedan framgår hur USA skärper blockaden, sanktioner och andra åtgärder för att svälta kubanerna till underkastelse. Trump-administrationen går längre än någon tidigare regering gjort.  USA kommer till och med i konflikt med sina närmaste allierade, men räknar att dessa viker ner sig inför påtryckningarna.

Till de åtgärder som listas nedan kommer en rad andra. Bland annat fryser USA tillgångar för rederier och företag som transporterar handelsvaror mellan Venezuela och Kuba. Också företrädare för dessa företag och rederier straffas ekonomiskt och med inreseförbud. Det är ett rent piratförfarande som, liksom blockaden, strider mot internationell rätt och avtal.

Det finns bara ett svar på USA:s människofientliga och krigiska politik, och det är att öka arbetet mot imperialismen och för progressiva krafter i Kuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia och andra länder. 

"Engage Cuba", som står bakom nedanstående inlägg är en koalition i USA av företag och organisationer som arbetar för att få slut på rese- och handelsblockaden mot Kuba. Det vill främja förbindelserna mellan länderna. Illustrationen visar omfattningen av Engage Cubas stöd i olika delstater. 

WASHINGTON, D.C. - Idag meddelade den nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton nya omfattande åtgärder mot Kuba. Trump-administrationen kommer att tillåta rättsprocesser i USAs domstolar mot egna och utländska företag som gör affärer på Kuba när det gäller användningen av egendom som nationaliserats av den kubanska regeringen efter revolutionen 1959. Administrationen kommer också att aktivera en lag som kräver att alla som är involverade i affärer i konfiskerad egendom ska nekas visum till USA. Bolton tillkännagav också nya begränsningar i remitteringar, icke-anhörigas resor och ytterligare finansiella restriktioner.

"President Trump gör detta av en enda anledning: att blidka högerhökarna i södra Florida inför valet 2020. Det enda sättet att ge fordringsägare vad de förtjänar är genom diplomatiska förhandlingar, vilket president Trump precis rensade bort från bordet”, säger James Williams, ordförande i Engage Cuba. "Detta låter den kubanska regeringen komma undan och förskjuter bördan till USA-, europeiska och kanadensiska företag. USA-företag och våra närmaste allierade kommer nu att få betala istället för den kubanska regeringen."

"Hyckleriet hos Trumpadministrationen, som gullar med världens mest brutala diktaturer i Saudiarabien, Ryssland och Nordkorea men hävdar att man bryr sig om demokrati och mänskliga rättigheter på Kuba, är som att leva i ett parallellt universum. President Trump själv försökte i åratal öppna ett Trump Hotel och golfsemesterort på Kuba."

"USA-medborgares resor och remitteringar är livsnerven för den privata sektorns entreprenörer på Kuba. Dessa restriktioner är ett grymt förräderi och en kniv i ryggen på det kubanska civilsamhället och utsikterna till en växande oberoende privat sektor på Kuba. Det kubanska folket kämpar redan under enorma svårigheter, och dessa åtgärder gör det bara värre. Vi behöver en politik som fokuserar på att bemyndiga det kubanska folket och främja USAs intressen, inte fortsätta en 60-årig misslyckad politik som bara tjänar högerhökarna i södra Florida."

De regeländringarna kommer efter en rapport från 2018 att president Trumps skärpta restriktioner för resor till Kuba förde över miljontals dollar från Kubas privata sektor till företag som drivs av den kubanska regeringen, tvärtemot president Trumps uttalade mål. Beläggningen på privata B&B [casas particulares] sjönk till 44 procent, medan några av Havannas mest framgångsrika privata restauranger såg intäkterna sjunka med så mycket som 40 procent.

Egendomstvister

Trumpadministrationen har valt att bryta prejudikat med alla administrationer sedan president Clinton genom att inte avstå från att aktivera Avdelningar III och IV i LIBERTAD-lagen, vanligen kallad Helms-Burtonlagen efter dess sponsorer. När Avdelning III träder i kraft den 2 maj kommer USA-företag och utländska företag att bli föremål för rättstvister i USA-domstolar om användningen av egendom som nationaliserades av den kubanska regeringen efter revolutionen 1959. Avdelning IV kommer också att träda i kraft, vilket kräver att alla som "handlar" i konfiskerade kubanska egendomar, liksom deras anhöriga, ska nekas visum till USA.

Tvärtemot internationell rätt ger Avdelning III kuba-amerikaner, som var kubanska medborgare vid den tidpunkt då deras egendom konfiskerades, rättigheter som fordringsägare. För närvarande finns 5 913 certifierade fordringar på beslagtagna USA-egendomar i Kuba, men utrikesdepartementet har uppskattat att det skulle kunna finnas upp till 200 000 fordringar vid en full aktivering av Avdelning III.

På grund av Avdelning III:s potential att äventyra USAs handelsintressen har alla USAs regeringar sedan lagens trädde i kraft 1996 upphävt tillämpningen, vanligtvis i sex månader. Dagens meddelande innebär att för första gången kommer Avdelning III att tillämpas fullt ut och USA-företag kommer att bli föremål för rättstvister.

Företagen från USAs största handelspartners, inklusive EU, Kanada och Mexiko, kommer också att bli föremål för rättstvister enligt Avdelning III, men de flesta länder kommer att skydda sina företag från att betala skadestånd till fordringsägare i USA. EU och Kanada har hotat med vedergällning i Världshandelsorganisationen (WTO).

Samtidigt kommer USAs motståndare som Ryssland och Kina sannolikt inte att följa rättspraxis i Avdelning III utan istället anpassa sig till Kuba mot denna extraterritoriella USA-politik. Genom att upprätthålla ett handelsembargo har USA redan lämnat ett vakuum i Kuba för motstridigt inflytande. Eftersom Kuba fortsätter att isoleras av Trump-administrationen, kommer man allt mer att vända sig till Ryssland och Kina, som erbjuder dem gynnsamma kreditvillkor och investerar i högprofilerade projekt.

Nya restriktioner på remitteringar, resor och finansiella transaktioner

Bolton tillkännagav också att det kommer att sättas nya gränser för icke-anhörigas resor till Kuba och remitteringar från USA till ön, ett hårt slag mot Kubas växande privata sektor (ungefär en tredjedel av arbetskraften), som i hög grad är beroende av penningförsändelser och USA-resenärer för att hålla sina små företag vid liv. Remitteringar kommer nu att begränsas till 1 000 dollar per kvartal, en dramatisk skillnad mot de 4 miljarder dollar som flöt in till det kubanska folket efter att Obama-administrationen tog bort alla gränser för remitteringar 2015.

Fem statliga kubanska företag kommer att läggas till på listan över enheter med vilka direkta finansiella transaktioner är spärrade. Nya regler från finansdepartementet kommer att förbjuda USA-banker att behandla "U-sväng-transaktioner", Kubarelaterade betalningar från en bank utanför USA som passerar genom USAs finansinstitut innan de överförs till banker i utlandet där varken sändare eller mottagare är medborgare i USA.¨

Engage Cuba 190417

 

Engage Cuba Statement on New Cuba Sanctions

 

 

 


Post date: 2019-04-21 10:22:36
Post date GMT: 2019-04-21 09:22:36
Post modified date: 2019-09-06 08:19:24
Post modified date GMT: 2019-09-06 07:19:24

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com