Uttalande från Euro-Latinska parlamentariska församlingen

Från ett tidigare möte i EuroLat. Foto: Europaparlamentet. Foto: European Parliament

Uttalande från Euro-Latinska parlamentariska församlingen

Gemensamt uttalande från de vänsterorienterade och progressiva latinamerikanska och europeiska delegaterna i EuroLat (Euro-Latinamerikanska parlamentariska församlingen), mot ensidiga sanktioner, för fred och jämlikhet mellan nationerna.

Vänsterparlamentariker och progressiva parlamentariker från Latinamerika och Europa som har samlats inom ramen för mötena med de ständiga parlamentariska utskotten i EuroLat i Bryssel den 30 november till 2 december uttrycker:

1. Vi påminner om vikten av dialog och diplomati som det främsta sättet att lösa meningsskiljaktigheter i våra länder och som en av pelarna i uppbyggnaden av demokratier i Latinamerika och i Europeiska unionen.

I detta avseende insisterar vi på behovet av att lansera initiativ för att sätta stopp för upptrappningen av konfrontation och krig och att snarast öppna förhandlingskanaler för att uppnå fred och en politisk lösning på kriget i Ukraina, med respekt för internationell rätt och FN-stadgan.

2. Vi uppmanar till att förbindelserna mellan Europeiska unionen och länderna i Latinamerika och Karibien ska vara till ömsesidig nytta och bygga på respekt för båda parters oberoende, suveränitet och autonomi. Vi förkastar i detta avseende nykoloniala och inblandande tendenser och försök att skapa beroendeförhållanden.

3. Vi fördömer blockadpolitiken och de unilaterala sanktionerna, inklusive ekonomiska, kommersiella och finansiella sanktioner, som utövas ensidigt och i strid med internationell rätt mot många latinamerikanska länder och som också är ett uttryck för en imperialism som försöker kväva de folk som inom ramen för sin suveränitet har valt att gå vidare mot en nationell politik som inte ligger i linje med de stora transnationella bolagens och den koncentrerade ekonomiska maktens intressen.

Den ekonomiska blockaden av Kuba, som har funnits i mer än 60 år, är det tydligaste exemplet på denna kriminella politik med ensidiga sanktioner från USA:s sida.

Vi kräver, särskilt av USA och Europeiska unionen, att den omedelbart upphävs.

4. Vi bekräftar på nytt att staterna är skyldiga att garantera tillgång till grundläggande rättigheter för livet, såsom rätten till hälsa, utbildning, tillgång till dricksvatten för mänsklig konsumtion och bevattning och de olika verksamheter som kräver detta livsviktiga element, samt tillgång till anständiga bostäder, bland annat.

I en värld där de rika blir allt rikare och de fattiga allt fattigare kräver vi en bättre fördelning av rikedomarna och större social rättvisa.

5. Vi är solidariska med världens arbetare och folk som kämpar för en bättre värld med samarbete och fred. Vi stödjer arbetarnas och folkens kamp i flera länder i Europa mot de stigande levnadskostnaderna, för bättre löner och pensioner och för bättre levnads- och arbetsvillkor.

6. Vi välkomnar konsolideringen av alternativa modeller för framsteg, nationell utveckling, större social rättvisa och lycka för våra folk. Alberto Fernández i Argentina, Andrés Manuel López Obrador i Mexiko, Xiomara Castro i Honduras, Pedro Castillo i Peru, Luis Arce i Bolivia, Gabriel Boric i Chile och de senaste segrarna för Gustavo Petro i Colombia och Lula da Silva i Brasilien är erfarenheter som sätter och kommer att sätta arbetstagarna och de mest missgynnade i fokus.

7. Vi stödjer Colombias projekt Total Fred, som är ett grundläggande steg mot att befästa den regionala freden i det Andinska området och Latinamerika.

8. Vi fördömer Storbritanniens olagliga ockupation av Falklandsöarna [Malvinas], Sydgeorgien, Sydsandwichöarna och deras omgivande havsområden. Vi stödjer Republiken Argentinas krav på att Storbritannien ska erkänna Argentinas suveränitet över dessa öar.

9. Avslutningsvis måste vi i hela Latinamerika, Karibien och Europa arbeta för bredast och starkast möjliga enighet, samarbete och samverkan mellan vänster- och progressiva krafter.

Bryssel, 30 november–2 december 2022

Declaración de las bancadas de izquierda y progresista de EuroLat: Contra sanciones unilaterales, por la paz y la igualdad entre naciones

Cubadebate 221204

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72