Uttalande från Kuba och Norge om konflikten i Colombia

När fredsavtalet ingicks var optimismen stor. På fotot demobiliserade gerillasoldater. Men Colombianska staten har inte hållit någon del av avtalet. Före detta gerillasoldater mördas en efter en och delar av gerillan har återgått till den väpnade kampen.

Gemensam kommuniké från Kuba och Norge

Republiken Kuba och Kungadömet Norge, garantiländer för samtalen mellan Colombias regering och Folkets Väpnade Revolutionära Styrkor – FARC-EP, som avslutades med undertecknandet av avtal för slut på konflikten och bygget av en stabil och varaktig fred, bekräftar sitt stöd till fred i Colombia och uttrycker sin djupa oro för den återupptagna väpnade kampen från vissa medlemmar i FARC-EP.

Garantiländerna stöder alla som försvarar fredsprocessen i Colombia.

Samtidigt bekräftar vi giltigheten av det historiska fredsavtalet och anser att dess effektiva och strikta efterlevnad är vägen för att bevara freden.

I det sammanhanget är det särskilt viktigt att skydda den speciella giltigheten för freden som utformades och överenskoms med det övergripande syftet att garantera att sanning, rättvisa, gottgörelse och icke-upprepning [av fientligheterna] vidmakthålls, liksom det som rör jordreformen, ersättning av odling av olagliga grödor [med lagliga], säkerhet och full integrering och återanpassning av de tidigare kämparna i FARC-EP till det civila livet, för att konsolidera fredsprocessen.

Garantiländerna, Kuba och Norge, upprepar ännu en gång sin beredskap att fortsätta att stödja och följa ansträngningarna för att uppnå en stabil och varaktig fred i Colombia.

 20190830