Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/uttalande-fran-kuba-och-norge-om-konflikten-i-colombia/
Export date: Sat Oct 16 6:56:04 2021 / +0000 GMT

Uttalande från Kuba och Norge om konflikten i Colombia
Gemensam kommuniké från Kuba och Norge

Republiken Kuba och Kungadömet Norge, garantiländer för samtalen mellan Colombias regering och Folkets Väpnade Revolutionära Styrkor – FARC-EP, som avslutades med undertecknandet av avtal för slut på konflikten och bygget av en stabil och varaktig fred, bekräftar sitt stöd till fred i Colombia och uttrycker sin djupa oro för den återupptagna väpnade kampen från vissa medlemmar i FARC-EP.

Garantiländerna stöder alla som försvarar fredsprocessen i Colombia.

Samtidigt bekräftar vi giltigheten av det historiska fredsavtalet och anser att dess effektiva och strikta efterlevnad är vägen för att bevara freden.

I det sammanhanget är det särskilt viktigt att skydda den speciella giltigheten för freden som utformades och överenskoms med det övergripande syftet att garantera att sanning, rättvisa, gottgörelse och icke-upprepning [av fientligheterna] vidmakthålls, liksom det som rör jordreformen, ersättning av odling av olagliga grödor [med lagliga], säkerhet och full integrering och återanpassning av de tidigare kämparna i FARC-EP till det civila livet, för att konsolidera fredsprocessen.

Garantiländerna, Kuba och Norge, upprepar ännu en gång sin beredskap att fortsätta att stödja och följa ansträngningarna för att uppnå en stabil och varaktig fred i Colombia.

 20190830
Post date: 2019-09-03 15:52:51
Post date GMT: 2019-09-03 14:52:51

Post modified date: 2019-09-03 15:52:51
Post modified date GMT: 2019-09-03 14:52:51