Uttalande från Kubas Utrikesministerium

Illustration: MinRex

Söndagen den 30 juli 2017, genom valet till den nationella konstituerande församlingen i Bolivarianska Republiken Venezuela, har det venezuelanska folket visat världen att det är fullvärdig ägare av sina suveräna rättigheter och deltar på ett avgörande sätt för fred, till försvar av medborgarnas säkerhet, självständighet och självbestämmande i sitt hemland, som de alltsedan Bolívar gjort genom hela Latinamerikas och Karibiens historia.

Venezuela gick till valurnorna som aldrig förr i en konstituerande process. Detta folk trotsade vägblockeringar, guarimbas, ekonomiskt sabotage och internationella hot, och besegrade genom sina röster imperialismens och oligarkiernas strategi och en opposition som inte har tvekat att släppa lös de mest brutala uttrycken för grymhet. Cynismen hos de som försöker skylla de brott som begåtts på regeringen och folkflertalets försvarare är kränkande.

Kuba fördömer igångsättandet av en väl samordnad internationell operation, styrd från Washington med stöd av generalsekreteraren för OAS, i syfte att tysta det venezuelanska folket, ignorera dess vilja, och framtvinga en kapitualtion medelst attacker och ekonomiska sanktioner.

USAs regering har å sin sida direkt mot den konstitutionella presidenten Nicolás Maduro Moro utfärdat ovanliga och godtyckliga sanktioner som strider mot internationell rätt, vilket vi fördömer.

Vi är väl bekanta med alla dessa interventionistiska metoder. De tror att de på detta sätt kan få folket att underkasta sig en marionettopposition som de finansierat och som nu lovar att sätta landet i brand.

Vi upprepar än en gång uttalandet av Kubas president, armégeneral Raúl Castro Ruz, i Nationalförsamlingen den 14 juli:
”Kuppmakarnas aggression och våld mot Venezuela skadar hela ’Vårt Amerika’ och gynnar bara de intressen som är fast beslutna att splittra oss för att utöva sin dominans över våra folk, utan att bry sig om att man därmed skapar konflikter med oöverskådliga konsekvenser i denna region, som de vi nu bevittnar i olika delar av världen.”

”Vi varnar idag för att de som strävar efter att på okonstitutionell väg, medelst våld och statskupp störta den Bolivarianska och Chavistiska Revolutionen tar på sig ett stort historiskt ansvar.”

Inget kan stoppa ett folk som råder över sitt eget öde. Bara venezolanerna själva kan besluta hur man ska lösa sina problem och lägga ut kursen för sin framtid. Det får vara nog med interventioner, konventiklar och svek mot den bolivarianska andan.

Vi upprepar vår orubbliga solidaritet med det Bolivarianska och Chavistiska folket och regeringen och dess civil-militära enhet under ledning av den konstitutionella presidenten Nicolás Maduro Moros. Som Fidel sade på Centraluniversitetet i Caracas under sitt besök i januari 1959: ”Kubas Revolutionära regerings position kommer att vara bestämd, utan tvekan av något slag, för tiden är inne för folken att veta hur man försvarar sig och hur man för fram sina rättigheter.”

Havanna, 31 jul 2017