Uttalande från Nordiska Venezuelanätverket, Sverigeavdelningen

  Vi, svenska organisationer till stöd för Venezuelas Bolivarianska Revolution, uttalar vårt djupast kände stöd till Venezuelas folk och regering och deras modiga motstånd mot USAs och allierade regeringars angrepp. Venezuelas folk står inte ensamt. Miljoner människor runt om i världen tror på Bolivarianska Revolutionen som ett föredöme, ett bålverk för de egna folkens kamp. Chavismen och Revolutionen måste fortsätta sin kamp.

    Vi tar bestämt avstånd från EUs nyliga resolutioner och sanktioner mot Venezuela, på USAs och Spaniens uppmaning. Som svenskar skäms vi över vår regering som i ”demokratins” och ”de mänskliga rättigheternas” namn stöder EUs sanktioner för att kort sagt förvärra det tragiska ekonomiska krig som det venezolanska folket drabbas av.

    Vi förkastar USAs utrikesminister Rex Tillersons imperialistiska sammansvärjning och turné genom flera länder i Latinamerika och Karibien för att tvinga deras regeringar att vidta sanktioner  och andra former av angrepp på Venezuelas folk, och öppet uppmana till statskupp mot Bolivarianska Republiken Venezuelas rättmätiga president, Nicolás Maduro.

    Vi fördömer med all kraft USA-regeringens brottsliga praktik att inför sanktioner och ekonomiska blockader mot Venezuela, godkända av EUs och Latinamerikas länder, med målet att styra landets politik, utan respekt för det venezolanska folkets vilja.

    Vi förkastar USAs systematiska straffri praktik att så våld, terror, krig, oro och humanitär kris mot världens folk för att uppnå egna syften. Vi förkastar också de europeiska regeringarnas –även svenska regeringens – eftergivenhet till dessa ljusskygga intressen.

    Vi uppmanar världens folk att förkasta USA allt hårdare imperialistiska anspråk på Latinamerika.      

Vi kan inte tillåta att USA splittrar de latinamerikanska regeringarna och bryter upp Vårt Amerikas enighet och integration. De latinamerikanska folken kan inte återvända till militärdiktaturernas och lakejregeringarnas mörka tid, som under USAs befäl, massakrerade och försvann sina medborgare bara för att de hävdade sina rättigheter.

    Vi stöder president Nicolás Maduros kandidatur till presidentvalen 2018 i Venezuela och vi förutspår ännu en gång framgång för chavismens revolutionära krafter kommande 22 april. Vi litar på Nationella Valrådets rättskaffenhet och öppenhet, och den venezolanska valprocessens rättmätighet.  Det är folkets självt som ger presidentvalen i Venezuela dess legitimitet.

    Vi kräver att USAs och Europas regeringar respekterar Venezuelas självbestämmande och det venezolanska folkets beslut och uppmanar världens regeringar, och särskilt Europas, att respektera Latinamerika och Karibien som Fredszon och inte lägga sig i deras inre angelägenheter.

    Vi stöder Venezuelas Nationella Dialog och förkastar USAs och EUs politiska lagvrängeri för att bojkotta allt samförstånd mellan venezolanerna. 

    Vi uppmanar Venezuelas folk att stärka sin Folkliga Sammanhållning, och de sociala rörelserna att kämpat för latinamerikansk antiimperialistisk sammanhållning.

   Venezuelas folk ska inte tillåta att berövas den Revolutionära Bolivarianska processen. De ska inte ge efter för hoten, trakasserierna och utpressningen från USA och deras europeiska allierade. Venezuelas folk står inte ensamt.

    Härifrån Sverige sänder världens sociala rörelser och aktivister ett styrkans, kärlekens, hoppets, optimismens segerbudskap till Venezuelas folk.

 

STOCKHOLM, 8 februari 2018:

IK Fred, Rättvisa och Värdighet åt Folken, Svenska Avdelningen, Che50Kommittén, Sveriges Fredsråd, Nordiska Solidaritetsnätverket med Venezuela, Svenska Avdelningen, Svensk-Kubanska Föreningen, Argentinare för Seger – Sverige, Föreningen Kubaner för Kuba, Venezuelanätverket, Internationella Bolivarianska Kulturfronten, Närradion Luis Emilio Recabarren, Latinamerikanska Solidaritetsnätverket RESOCAL, Bolivianska Föreningen Tiwanku, Föreningen Carlos Fonseca Amador, Solidaritetsföreningen i Sverige med El Salvador, FMLN-Kommittén i Sverige, 5 oktoberkommittén, Solidaritetsföreningen i Sverige med Ecuador, Victor Jara föreningen i Sverige, Föreningen Condor i Järfälla – Carmen Durán, Studiecenter Salvador Allende, Meli Newen Mapu-Solidaritet med Mapuchefolket, Carmen Duran, Perus Människorättskommitté, (Alejandrina Castillo), Patricia Lagunas, Jorge Hernández, Carmen Sepúlveda, Jorge Contreras, Radio Bahia, Peruanskt Kulturcentrum, Boliviaforum Sverige