Uttalande från stort solidaritetsmöte i Havanna

foto: cubadebate
Foto: Cubadebate

Slutdeklaration från det Internationella mötet i Havanna för solidaritet med Kuba och antiimperialism

Vi nås nu av rapporter om hur US-amerikanska deltagare trakasseras vid återkomsten till USA. Trots att de reste legalt har de gripits, hållits i förvar i timtal, fått sina mobiltelefoner beslagtagna och trakasserats av gränsmyndigheterna. Fortfarande, när detta skrivs, hålls ett antal av deltagarna i förvar. Mer längst ner i denna artikel.

The People’s Forum denuncia acoso y hostigamiento contra sus miembros en aeropuertos de EEUU luego de regresar de Cuba

Slutdeklarationen: 

Vi fler än tusen deltagare i Internationella mötet för solidaritet med Kuba och antiimperialism, 200 år efter Monroe-doktrinen, samlades stolt återigen på Värdighetens Ö för att bekräfta vårt beslutsamma stöd för revolutionen och det kubanska folket.

I en extremt komplex värld där mänsklighetens existens är i fara, står denna systernation stoiskt emot den intensifierade blockaden, införd av USAs regering till ofattbara nivåer i det imperialistiska försöket att förstöra det projekt för social rättvisa som man med uppoffringar, mod, enighet och kreativitet bygger på Kuba.

Vi företrädare för 271 politiska, fackliga och sociala organisationer från 58 länder har under intensiva dagar utbytt erfarenheter med arbetare, ungdomar och andra på arbetsplatser och i stadsdelar i förändring, där vi kunde se förmågan till motstånd och den kreativa potential som finns för att övervinna enorma hinder och brister.

Förra året drabbades Kuba av tre destruktiva händelser som innebar förlust av människoliv och höga materiella kostnader: explosionen på Hotel Saratoga, branden i oljehamnen i Matanzas och den förödande orkanen Ian, vilka mobiliserade stora resurser och en våg av solidaritet från tusentals kubaner och vänner i många länder, vilket bekräftar att Kuba inte står ensamt.

Det kubanska folket tackar oss, och vi tackar Kuba – för era vaccin mot covid-19, för era sjukvårdsbrigader som räddar liv överallt i världen, för att ni finns, gör motstånd och skapar, för att ni är en ledstjärna av engagemang och lojalitet, arvet från Fidel, Raul och den fortsatta generationen som kallar oss, för att ni står upp och kämpar, för att Kuba är ett land av fred och vänskap, för att det omfattar idén om att en bättre värld är möjlig och, än mer, nödvändig.

USA-imperialismen och Nato startar militära aggressioner, de upphör inte med sina försök att blanda sig i andra länders inre angelägenheter för att störta legitima progressiva regeringar, införa blockader, ensidiga tvångsåtgärder, politisk utpressning, hot och våldsanvändning som allvarligt äventyrar världsfreden, med den reella risken för kärnvapenkrig och fascismens återkomst.

Inför dessa försök att 200 år efter dess tillkomst få Monroe-doktrinen att gälla hela världen i syfte att lägga beslag på naturresurser och underkuva världens folk uppmanar vi alla demokratiska, progressiva och revolutionära krafter att:

* skapa en bred nationell och internationell front i kampen för fred och mot krig‚ att genomföra en massiv mobilisering på Världsfredsdagen den 21 september 2023, stödja fredsprocessen i Colombia och försvara proklamationen av Latinamerika och Karibien som en Fredszon;

* främja idéer och öka medvetenheten om behovet av enighet i mångfald för att försvara suveränitet, arbetarnas och folkens rättigheter och skydda miljön;

* stärka solidariteten med arbetarnas och folkens kamp för sociala och arbetsrättsliga rättigheter i Europa, Amerika, Afrika, Asien och Oceanien;

* visa och öka solidariteten med folkens rättfärdiga mål i bland annat Venezuela, Nicaragua, Palestina, Puerto Rico, Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken;

* öka kampen i sociala medier och de digitala rummen för att bemöta de lögnaktiga kampanjerna från imperialismens mediebolag och försvara våra folks identitet mot den kulturella nykolonialism som de försöker påtvinga oss;

* kräva att Kuba omedelbart tas bort från den rättsvidriga listan över stater som sponsrar terrorism, som USAs regering ensidigt, olagligen och omoraliskt har infört, ett godtyckligt beslut utan något som helst berättigande;

* mobilisera och formulera oss till försvar av den kubanska revolutionen, medelst aktioner på de fem kontinenterna för att USAs regering ska häva den intensifierade ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden, som skadar det kubanska folkets utveckling och välbefinnande.

Med Kuba som förebild, låt oss bygga upp en bred antiimperialistisk enhet för att vara kreativa och stå emot och övervinna motgångar, det enda sättet att förverkliga våra drömmar om att en bättre värld är möjlig och nödvändig!

Arbetare i alla länder, förena er!

Det socialistiska Kuba har rätt att existera!

Länge leve internationalismen och freden!

Länge leve den internationella solidariteten med Kuba och de kämpande folken!

Länge leve det fria Kuba!

Kuba ja, blockad nej!

Havanna, den 2 maj 2023

Declaración Final del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y el Antiimperialismo celebrado en La Habana

The People’s Forum på Twitter:
”URGENT! Idag har flera medlemmar av vår ungdomsdelegation till Kuba gripits och hållits kvar i timmar av USAs tull- och gränspolis efter hemkomsten. Trots att vi har rest lagligt har vi trakasserats och hållits kvar i sekundära förhör vid ankomsten till flygplatserna i Miami och Newark.
Våra telefoner genomsöktes och beslagtogs olovligen av tullmyndigheterna CBP. Detta upprörande beteende syftar till att skrämma oss och kriminalisera vår rätt att resa och idka utbyte. Vi kräver att våra återstående kamrater släpps fria! Vi kommer inte att låta oss rubbas! Vårt engagemang för ett slut på USA:s blockad av Kuba kommer bara att växa.”

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72