Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningen: Till Kubas regering och folk!

187 länder röstade mot USA:s blockad. USA fick bara med sig Israel och Brasilien.

Svensk-Kubanska Föreningen gratulerar Kuba till dess seger i FN:s generalförsamling. Det var endast Brasiliens mini-Trump regering under Bolsonaro som slöt upp bakom USA:s och Israels regeringar.

Vi gläds åt alla de länder som enhälligt stödjer Kubas resolution som fördömer USA:s blockad, och som står upp för internationell lag, mänskliga rättigheter och FN-stadgan.

Vi inser vikten av denna diplomatiska seger, inte endast för Kuba, utan också för kampen i världen mot USA-imperialismen, särskilt i Latinamerika.

Vi kräver att USA avvecklar sitt batteri av blockad-åtgärder mot Kuba och mot Venezuela!

Vår egen regering och EU måste omsätta sina ord i handling. EU-lag förbjuder att man lyder USA:s extraterritoriella blockadlagar. Handling krävs.

Solidaritet med Kuba, med Venezuela och med alla progressiva krafter i Latinamerika. Frige Lula!

¡A luta continua!

 

I omröstningen röstade 187 länder för Kubas resolution.

Mot resolutionen röstade USA, Israel och Brasilien.

Nedlagda röster: Ukraina och Colombia