Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningen

Med oro, bestörtning och sorg har vi följt orkanen Irmas våldsamma framfart i Karibien och Kuba. Vi har förstått att förstörelsen och skadorna är enorma. Vi vill uttrycka vår solidaritet med det kubanska folket och vår beundran för Kuba, som samtidigt som man själv drabbats så hårt, ändå storsint och solidariskt skickar 750 hälsovårdsarbetare till andra utsatta länder i regionen.

Svensk-Kubanska Föreningen har redan kommit igång med en insamling i solidaritet med Kuba. De insamlade medlen kommer oavkortat att skickas för återuppbyggnaden där. Samtidigt är vi väl medvetna om att den mest förödande orkan som oavbrutet slår mot Kubas befolkning är USA:s mer än 55-åriga blockad. Den gör mer skada än någon naturlig orkan. Skamligt nog undertecknade president Trump så sent som 8 september ytterligare ett års förlängning av lagen om ”handel med fienden” riktat mot Kuba, och intensifierar USA:s blockad mot ön.

Orkankatastrofen och skadorna är omfattande. Inte bara Kuba har drabbats. Samtidigt som omfattande resurser skulle behövas i hela regionen för återuppbyggnad, satsar de rika länderna enorma summor på mer förstörelse i sina krig och sin våldsamma militära upprustning. En rustningsspiral som hotar mänsklighetens blotta existens. I kubansk anda borde dessa resurser läggas på sådant som gynnar människorna, inte sådant som hotar dem.

Vi vill uttrycka vår djupa solidaritet med Kubas folk och vet att det kommer att övervinna också denna utmaning och bygga upp landet än vackrare efter orkanen Irmas ödeläggelse.

Svensk-Kubanska Föreningen, 11 september 2017