Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte

Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte 16 mars 2024

Vi lever i en tid när de flesta länderna i Europa väljer att villkorslöst underordna sig  i sin strävan att få vara med i de starkastes klubb. Där vi ser hur styrande politiker överger varje tillstymmelse till självständighet och där den folkliga opinionen mest är något som ska hanteras, manipuleras eller kollras bort. Existentiella hot ska allra helst gömmas undan i larmet från militarism och upprustning. Hyckleriet och självrättfärdigheten är gränslös men priset är cynism och hopplöshet som sprider sig i samhällskroppen. 

Kuba visar genom sitt exempel att det är möjligt för ett litet land att upprätthålla sin värdighet och välja sin egen väg. Att solidaritet, medmänsklighet och socialistisk demokrati kan vara vägledande principer som inte alls behöver överges trotts att omständigheterna är hårda. För det får kubanerna betala ett oerhört högt och orättvist pris. För det är just det som är poängen med blockaden, den som inte kan sockras till lydnad ska straffas till underkastelse.

Den kubanska revolutionen lever och begränsar sig inte bara till ett uppror 1959, utan är snarare än ständigt pågående dynamik kring utvecklingen av en samhällsidé byggd på rättvisa, jämlikhet och självständighet. Genom sin existens ger Kuba hopp till de folkrörelser som lyfter rösten för fred, förnuft och solidaritet och som vågar motsätta sig folkmordet i Palestina.

Svensk-Kubanska Föreningen ser det därför som sin uppgift att ständigt ifrågasätta den illegala blockaden med alla medel vi har, både praktiskt och politiskt. Konkret handlar det om att skapa lite andrum för det kubanska folket genom insamlingar, lokala projekt, medicinkampanjer och att fördjupa och stärka våra band till Kuba. Men också att utveckla vårt samarbete med våra systerorganisationer i Europa för att tillsammans kunna ifrågasätta och konfrontera de politiker och institutioner som hellre böjer sig för USA:s diktat än tillåter de egna medborgarna och företagen möjligheten att ha ett utbyte med Kuba.

Vi kräver att FN:s omröstningar mot blockaden och EU:s lagstadgade skydd för de som vill bedriva handel med Kuba ska omsättas i praktisk politik. Den grundlösa och godtyckliga uppsättningen av Kuba på terrorlistan måste upphävas. Solidariteten är det vapen med vilket vi slår tillbaka mot blockaden!

Stockholm 16 mars 2024

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72