Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte

Svensk-Kubanska
Årsmöte 2023 i Göteborg. Foto: Martin Österlin

Uttalande från Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte

“Vi har börjat 2023 med en sammanstrålning av utmaningar vi aldrig tidigare sett under vår livstid. Jag fruktar inte att världen sömngångaraktigt går mot ett större krig, utan att vi gör det med vidöppna ögon.” Det säger FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

Svensk-Kubanska Föreningen behöver se sin plats i detta utomordentligt allvarliga världsläge. För vi har en plats genom vårt stöd och samförstånd med Kubas politik. En politik som arbetar för diplomati, samtal och en fredlig värld, ett land som skickar läkare och specialister, inte bomber och missiler, runt vårt klot. Ett land som gång på gång visar solidaritet med andra och delar med sig. Inte av sitt överflöd eller överskott, utan av det lilla man har. Ett land som räddat livet på miljontals människor i en lång rad länder, nu senast efter jordbävningarna i Syrien och Turkiet. Som lärt miljontals människor läsa och skriva och som återgett synen till ytterligare miljontals. Det för att ta några häpnadsväckande exempel som saknar motstycke. Kuba är ett land som strävar efter jämställdhet, såväl hemma som mellan nationer. Ett land som arbetar för att tillförsäkra alla sina medborgare rätt till bostad, mat, hälsovård, kultur, idrott och utbildning.

Ett sådant land har en viktig roll att spela i en värld där internationell rätt trampas under fötterna; där FN ställs åt sidan till förmån för det råa våldet; en värld där den förhärskande kapitalismen, på grund av dess tvång på ständig tillväxt, dömt den mänskliga arten till undergång, såvida vi inte gör slut på oss tidigare genom ett förödande kärnvapenkrig.

I allt detta utgör Kuba en röst för förnuft och mänsklighet. En röst som vi behöver minst lika mycket som det förtalade, attackerade, smutskastade och blockerade Kuba behöver vår solidaritet. Exemplet Kuba irriterar de makthavande i USA och deras allierade som till varje pris vill krossa det. När det inte lyckats ser de istället till att Kuba hålls nere i fattigdom. Kuba får inte få framstå som det strålande exempel det är som alternativ till den människofientliga imperialismen. En ljusglimt som skulle kunna vara mycket starkare utan blockad.

Svensk-Kubanska Föreningen ser sig som en del i en bred anti-imperialistisk rörelse. Vi ser oss också som en del av en tyvärr alltför svag och tillbakaträngd Fredsrörelse.

Vi hävdar bestämt att vår röst, Svensk-Kubanska Föreningens, hör till förnuftets, motståndets, rättvisans och solidaritetens röster. Måhända svaga, men beslutsamma och viktiga. Och vi, tillsammans med många andra, framhåller exemplet Kuba, ett exempel som vår värld så desperat behöver.

Göteborg 11 mars 2023

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72