Vad har Kuba åstadkommit?

gymnaisieungdomar
FEEM 50 år. Foto: Juventud Rebelde

Vad har Kuba åstadkommit?

Kuba genomgår en kris med köer och varubrist. Orsakerna är flera, men pandemin, skärpt blockad, försvagning av vänsterregeringar i regionen är några av dem. Det är då lätt att glömma de ofattbara framsteg som det lilla, resursfattiga och blockerade landet trots allt åstadkommit. Vissa av dessa resultat verkar självklara för oss. Men det är de mycket långt ifrån i stora delar av den fattiga världen. Därför ser miljontals fattiga människor med respekt och beundran på Kuba.  

Vad Kuba skulle kunna ha åstadkommit om blockaden inte fanns, kan vi bara spekulera om. 

Så låt oss påminna oss om några av dessa framsteg: 

Kvinnornas rättigheter: 

 • Kuba var det första landet i världen som skrev under, och det andra att ratificera, konventionen mot diskriminering av kvinnor
 • I Kubas parlament, Nationalförsamling, utgör kvinnor majoriteten, 53 % (2020). Kuba ligger på 2:a plats i världen efter Rwanda (61 %). Sverige på 7:e plats med 47 % (2020).
 • Ca 70 % av den yrkesarbetande arbetskraften på gymnasienivå eller högre är kvinnor

Exempel på innovation på hälsoområdet:

 • Kuba har tagit fram vaccin mot meningitis-B (hjärnhinneinflammation)
 • Kuba har tagit fram vaccin mot hepatit-B
 • Kuba har tagit fram vaccin mot dengue
 • Kuba har tagit fram flera vaccin mot Covid-19
 • Barnadödligheten är lägre än i USA
 • Mödradödligheten är lägre än i USA
 • Medellivslängden är högre än i USA

Utbildning:

 • 99 procent av befolkningen är läs- och skrivkunnig
 • Helt avgiftsfri utbildning från förskola till och med universitet

Exempel på internationell solidaritet:

 • Sedan 1969 har fler än 325 000 hälsovårdsspecialister arbetat i 158 länder
 • Kubas program för alfabetisering i andra länder har gjort ca 10 miljoner människor läskunniga
 • Kubas och Venezuelas program ”Operation Mirakel” har förbättrat eller återgett synen till fler än 4 miljoner människor, gratis

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72