Val 11 mars i Kuba

Idag tillkännagavs att allmänna val till Nationalförsamlingen ska hållas 11 mars. Nationalförsamlingen utser regering och statschef. Därmed utser det Raul Castros efterträdare till presidentposten. Samma dag som parlamentsvalen hålls val till provinsförsamlingarna.

24 januari sammanträder de nyvalda Kommunförsamlingarna. De utser bland sig kandidater till representanter i Provins- och Nationalförsamling. Fram till 14 januari diskuterar de 12 515 kommunrepresentanterna, som valdes 26 november, representanter till de högre församlingarna.

Det finns förslag på 12 640 möjliga kandidater som valts vid möten med landets massorganisationer. Den kubanska vallagen fastställer att upp till hälften av ledamöterna i Nationalförsamlingen kan väljas bland Kommun- och Provinsfullmäktige, medan de övriga föreslås av massorganisationerna.

De nya församlingarna skulle ha börjat arbeta 24 februari, men i december bestämde parlamentet att skjuta två månader på valprocessen på grund av uppröjningen efter den förödande orkanen Irma.

Periodico Cubano 180107