Val i Kuba – en märklig diktatur som stärker folkligt deltagande

???

Val i Kuba – en märklig diktatur som stärker folkligt deltagande

I april får vi veta vem som blir Kubas nästa president. Det sker efter allmänna val. Men dessa val är enligt internationella medier inte acceptabla. Men…

Visste du att i Kuba så är det inte slutna partimöten som utser kandidater, utan öppna stormöten bland de boende i varje stadsdel?

Att vem som helst kan föreslå kandidater i sin stadsdel och att också s.k. dissidenter kan delta i valprocessen?

Att alla som fyllt 16 år får rösta och att valen är allmänna och hemliga?

Att, trots att det inte är obligatoriskt som i många andra latinamerikanska länder, så var valdeltagandet 89 % i de senaste valen?

Att valskolk, blankröster och ogiltigförklarade röster aldrig varit över 18 % sammanlagt?

Om du inte visste något om detta, kan det bero på att medierna inte är intresserade av att informera om de kubanska valen?

Cubainformacion.tv 180130