Valresultaten i Kuba 

Val på Kuba.Díaz-Canel röstar.
Foto: Twitter / @PresidenciaCuba

Valresultaten i Kuba av söndagens val till Nationalförsamlingen

Utifrån lokalvalen, dit väljarna nominerar och röstar om kandidater, nomineras kandidater till Nationalförsamlingen. I varje kommun föreslår folkrörelseorganisationer; fackföreningar, sammanslutningar för bönder, studenter och så vidare, en lista på kandidater till Nationalförsamlingen som kommunfullmäktige beslutar om. Den listan tar folket ställning till i ett landsomfattande val. Alla som väljs, inklusive presidenten, måste ha minst 50 procent av rösterna.

Kuba har alltså personval. Partier får varken nominera kandidater eller ställa upp i val. Man väljs alltså bara på egna meriter. Alla kan nominera. Alla som fyllt 16 år kan rösta. (Läs mer om Kubas folkmakt och demokratiska valsystem på hemsidan de senaste dagarna).  

Av 8 120 072 röstberättigade röstade 6 164 876, vilket blir 75,92 procents valdeltagande

90,28 procent av rösterna var giltiga medan blankrösterna uppgick till 6,22 procent av totalen och ogiltiga 3,50 procent.  

Man kan också stryka namn, en möjlighet som utnyttjades av 27,90 procent. Men samtliga kandidater fick fler än 50 procent av rösterna, vilket är ett krav för att bli vald.  

Valdeltagandet är högre än både till folkomröstningen förra året om Familjelagen, 68,63 procent, och förra höstens kommunalval som drog 64,34 procent. 

Om vi istället jämför med valet till Nationalförsamlingen 2018 var valdeltagandet då 82,9 procent. 94,42 procent var giltiga medan 1,26 procent var ogiltiga och blankrösterna uppgick till 4,32 procent. 

Siffrorna för söndagens val är preliminära och kan ändras marginellt efter kontrollräkning. 

Det måste ses som anmärkningsvärt och en stor framgång för Kubas regering att så stor andel av befolkningen uttrycker sitt stöd för landets styre. Ett stöd på den nivån är det få regeringar som kan drömma om. Då ska man betänka den mycket besvärliga ekonomiska kris som Kuba går igenom, framförallt på grund av USA:s alltmer omfattande sanktioner och skärpta blockad, som hindrar ön från att få både varor, finansiering och tjänster.

Zoltan Tiroler 230327