Vänskap Kuba – Ukraina

Sven Wollter i samtal med Nina Karpachova. Foto: Artur Szandrowski

Vänskap Kuba – Ukraina

För några dagar sedan publicerade vi ”Tusentals band binder samman Kuba och Ukraina”.

Tusentals band binder samman Kuba och Ukraina

Där skrev vi om att Kuba efter den förödande kärnkraftsolyckan i ukrainska Tjernobyl 1986 åtog sig att kostnadsfritt behandla och rehabilitera de många barn som strålskadades. Kubanska team av läkare, sköterskor och psykologer behandlade sammanlagt 21 874 barn, och dessutom 4 240 vuxna. Behandlingen var förlagd till Tarará, vid havet öster om Havanna. Insatsen pågick under två årtionden, fram till 2010-talet. Det låg sedan nere i några år fram till 2019 då Kuba förklarade sig villig att återuppta programmet, men nu för söner och döttrar till de ursprungliga offren för kärnkraftsolyckan. Det är nästa generation som nu uppvisar samma sjukdomssymptom som deras föräldrar hade. (En i dessa dagar viktig påminnelse om vad kärnkraft/ kärnvapen har för effekter). Det var en fantastisk humanitär insats av Kuba.

 

Nu tar vi upp solidariteten på andra hållet; Ukraina till Kuba

1998 fängslades i USA fem kubaner som samlat uppgifter om högerextrema och terroristiska exilkubanska grupper som verkade med Miami som bas. René González dömdes till 15 års fängelse och Fernando González till 19 år. Gerardo Hernández, Ramon Labañino och Antonio Guerrero till livstid. (Gerardo till dubbel livstid plus 15 år). Kubanerna kunde under flera år informera kubanska myndigheter om planerade terroraktioner mot sitt land och räddade genom detta många liv. (Den som är intresserad av detta kan söka på vår hemsida. Det finns mycket skrivet om dessa kubanska hjältar).

Rättsövergreppen och domarna mot de fem terroristbevakarna ledde till uppkomsten av ett världsomspännande nätverk av kommittéer som verkade för kravet på deras frigivning. Sådana kommittéer var också verksamma i de nordiska länderna.

I december 2014 frigav Barack Obama de tre livstidsdömda. René González och Fernando González var då redan släppta. Den internationella rörelsen för anständighet och rättvisa för De Fem hade äntligen nått sitt mål.

Starkast var rörelsen för De Fem i Nord- och Sydamerika, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Belgien och – Ukraina.

Bland länderna i Östeuropa stod Ukraina ut som det land där det fanns en rörelse för De Fem med starkt stöd. I samband med upprop och namninsamlingar utmärkte sig ukrainarna alltid.

Det är inte svårt att inse att detta engagemang hade sin grund i de djupa vänskapsband som knöts då Kuba sträckte ut sin hand efter katastrofen i Tjernobyl på ett sätt som inget annat land gjorde. 

En av de aktiva var advokaten Nina Karpachova, som var kommissionär för mänskliga rättigheter vid Ukrainas parlament 1996– 2012. Hon arbetade i sitt hemland med Tjernobylbarnen under många år. Hon uppskattar den enorma insats som Kuba gjort för att alla dessa tusentals barn har kunnat återfå sin hälsa och ett normalt liv. Hon är också aktiv i solidaritetsarbetet för Kuba. Hon ledde en ukrainsk delegation till ett stort Europeiskt solidaritetsmöte för Kuba i Stockholm 2016. Hon berättade då att de i Ukraina som har kubanska läkare att tacka för sina liv håller kontakt med varandra och aldrig kommer att glömma Kubas gästfrihet och solidaritet.

Från vänster: Hasse Nilsson på piano, Sven Wollter och Nina Karpachova som spontant gick upp på scenen och sjöng med i framträdandet

Sven Wollter i samtal med Nina Karpachova vid det Europeiska solidaritetsmötet i Stockholm

Foton: Artur Szandrowski

Svensk-Kubanska Föreningen 220304

 

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72