Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/var-forening-2/
Export date: Wed Feb 28 22:14:53 2024 / +0000 GMT

Vår förening
SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN är en partipolitiskt obunden förening med målet att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen, samt att främja kontakter och samarbete mellan de svenska och kubanska folken.

Vi arbetar för att vara en motvikt till den lögnaktiga och ensidigt negativa bild som medierna sprider om Kuba och det radikala Latinamerika. Vi bildar opinion och sprider saklig information. Vi arbetar mot USA:s grymma blockad, ockupationen av Guantánamobasen och den undergrävande verksamhet som utifrån försöker att störta Kubas regering i syfte att återinföra kapitalism och USA:s herravälde.

Svensk-Kubanska Föreningen är uppbyggd av lokalavdelningar och lokalgrupper på olika orter i landet. Dessa ordnar utåtriktade kulturaftnar, föredragskvällar ofta med gäster från Kuba, studiecirklar m.m. De har egna årsmöten och väljer ombud till det nationella årsmötet som äger rum i Stockholm i mars månad. Lokalorganisationerna bidrar aktivt till föreningens gemensamma arbetsuppgifter. Den nationella styrelsen, med medlemmar från olika delar av landet, och föreningens kansli med föreningssekreterare, utför arbetet centralt. Med stöd av intresserade har styrelsen arbetsgrupper för att driva kampanjer och utveckla nätverk. Den viktigaste är kampanjen mot USA:s blockad. Exempel på nätverk är Medicinare för Kuba, Lärare på Kuba och i Sverige och Fackligt aktiva för Kubainformation.


Genom nätverken organiserar föreningen studieresor om Kubas hälsovård, skolsystem, ekologi, kultur m.m. Sedan 1970 deltar vi i solidaritetsbrigader, numera tre gånger om året: 1 Maj, Europeiska brigaden i juli och Nordiska Brigaden på vintern. Det blir två eller tre veckor med föreläsningar, studiebesök, arbete på jordbruk, musik, dans och bad – bästa sättet att lära känna Kuba. Vi förmedlar kurser i spanska som arrangeras av universitetet i Cienfuegos.

Genom utgivning av Tidskriften Kuba, boken Kuba - en annan värld är möjlig och andra böcker och skrifter sprider vi en efterfrågad och saklig information om Kuba.

Svensk-Kubanska Föreningen arbetar för solidaritet med Kuba, men också med Venezuela och det övriga progressiva Latinamerika. Kuba kämpar hårt för ett integrerat och självständigt Latinamerika, fritt från USA:s dominans. 
Post date: 2017-11-17 10:51:45
Post date GMT: 2017-11-17 10:51:45

Post modified date: 2018-01-21 10:26:44
Post modified date GMT: 2018-01-21 10:26:44