VÅR FÖRENING

SVENSK-KUBANSKA FÖRENINGEN är en partipolitiskt obunden förening med målet att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen samt att främja kontakter och samarbete mellan de svenska och kubanska folken. Svensk-Kubanska Föreningen är uppbyggd av lokalavdelningar och lokalgrupper på olika orter i landet. Dessa ordnar utåtriktade kulturaftnar, föredragskvällar ofta med gäster från Kuba, studiecirklar m.m. De har egna årsmöten och väljer ombud till det nationella årsmötet som äger rum i Stockholm i mars månad. Lokalorganisationerna bidrar aktivt till föreningens gemensamma arbetsuppgifter. Den nationella styrelsen, med medlemmar från olika delar av landet, och föreningens kansli med förbundssekreterare, utför arbetet centralt. Med stöd av ytterligare intresserade har styrelsen arbetsgrupper för att driva kampanjer och utveckla nätverk. Den viktigaste kampanjen är ”Frige De Fem!” Exempel på nätverk är Medicinare för Kuba, Lärare på Kuba och i Sverige, Fackligt aktiva för Kubainformation.

Genom nätverken organiserar föreningen studieresor om Kubas hälsovård, skolsystem, ekologi, kultur m.m. Sedan 1970 deltar vi i solidaritetsbrigader, numera tre gånger om året: 1 Maj, Europeiska brigaden i juli och Nordiska Brigaden på vintern. Det blir två eller tre veckor med föreläsningar, studiebesök, arbete på jordbruk, musik, dans och bad – bästa sättet att lära känna Kuba. Vi förmedlar kurser i spanska som arrangeras av universitetet i Cienfuegos.
Genom utgivning av Tidskriften Kuba, boken Kuba – en annan värld är möjlig och andra böcker och skrifter om Kuba sprider vi en efterfrågad och saklig information om Kuba.

Föreningen har många stimulerande och givande samarbetskontakter på lokal och nationell nivå i vårt