Varför finns Kuba på USAs ”terroristlista”?

USA stryper den kubanska ekonomin. Bild: Creative Commons. Douglas.

Varför finns Kuba på USAs ”terroristlista”?

Kubas inkluderande på den korta listan över stater som enligt USA sponsrar terrorism (SSOT) – landet tillagt under Trumpadministrationens allra sista dagar – är politiskt motiverat och har inget berättigande för USAs nationella säkerheten. Med tanke på den negativa inverkan på det kubanska folkets välbefinnande måste Biden-administrationen pressas att ta bort Kuba från SSOT-listan nu.

Enligt USA togs Kuba med på listan för att landet ”vägrat Colombias begäran att utlämna 10 ELN-ledare (Nationella befrielsearmén) som bor i Havanna” och för att landet ”hyser USA-flyktingar”.

Beträffande påståendet om Colombia:

Kuba var värd för fredssamtal mellan den colombianska regeringen och ELN – ELN-förhandlarna beviljades fristad som en del av fredsprocessen. Till och med utrikesdepartementet medger att Kubas vägran till utlämning berodde på ”fredsförhandlingsprotokoll” och att Colombia därefter släppte utlämningsbegäran

Colombias president Gustavo Petro karakteriserade den ursprungliga utlämningsbegäran som ”ett svek mot tidigare avtal som undertecknats i form av protokoll med Colombia, Kuba och Norge.”

Beträffande amerikanska flyktingar:

Underlåtenhet att utlämna amerikanska medborgare som anklagats för brott har aldrig använts som motivering för att placera ett land på SSOT-listan, enbart gentemot Kuba.

Kubas beviljande av asyl till USA-flyktingar uppfyller inte den lagstadgade definitionen för sponsring av terrorism som fastställs i de tre lagar som definierar internationell terrorism.

Den kubanska regeringen inledde samtal med USA om samarbete inom brottsbekämpning i januari 2023, skickade en delegation från gränsbevakningen för att besöka USA i mars 2023 och höll samtal med USA om antiterroråtgärder i april 2023. Skulle USA göra allt detta med en verklig sponsor av terrorism?

Kubas inkludering ”riskerar att delegitimera vad som borde vara ett verktyg som används för att straffa faktiska statliga sponsorer av terrorism” säger tidigare biträdande nationella säkerhetsrådgivaren Ben Rhodes

Några av effekterna på Kuba

Inkluderandet på terroristlistan, utöver den 62-åriga blockaden, har medfört en lång rad negativa konsekvenser som gör Kubas ekonomiska kris akut. Det visas av utvandringen: Migration: US Customs and Border Protections sammanträffanden med kubaner vid gränsen mellan USA och Mexiko ökade med 274% under året efter SSOT-beteckningen

Medborgare från över 40 länder som reser till Kuba är inte berättigade till visumfrihet i USA, vilket hämmar den kubanska turismen, som är den största arbetsgivaren inom den privata sektorn

Fler än 30 finansinstitut lämnade Kuba inom några veckor efter SSOT-listningen, vilket kraftigt begränsar bankalternativen för kubaner och organisationer som arbetar i Kuba

US-amerikanska och internationella icke-statliga organisationer som arbetar på Kuba har fått sina tillgångar frysta i USA och leveranser av humanitära förnödenheter blockerade

Kubaner som bor utomlands har fått sina bankkonton frysta och överföringar blockerade, inklusive penningförsändelser

Universitet i vissa stater i USA hindras från att bedriva forskning om Kuba

Företag har vägrat att sälja medicinska förnödenheter till Kuba

Kubanska entreprenörer och den privata sektorn möter hinder i tillgången till finansiering och minskad efterfrågan

E-handelsplattformar har slutat erbjuda tjänster

Kubanska småföretag har fått sina bankkonton i USA spärrade

Bidens svikna löften

I sin kampanj inför valet 2020 lovade president Biden att han skulle ”gå tillbaka” till Obamas engagemangspolitik. Hans tillträdande regering ”lovade sedan kongressen” att den skulle inleda processen med att ta bort Kuba från SSOT-listan och berättade till och med för kongressledamöterna att översynen pågick. I december 2023, tre år efter dessa löften, rapporterade The Intercept att granskningsprocessen inte ens hade påbörjats!

I december 2021 uppmanade 114 kongressledamöter – majoriteten av demokraterna i representanthuset – president Biden att ”ta bort Kuba från listan”. Sedan dess har andra kongressledamöter i brev kritiserat utnämningen som ”grundlös” och ”hämndlysten”. Enligt Congressional Research Service skulle Kuba kunna tas bort från listan på så kort tid som 45 dagar. Nu är det dags att kräva handling från Vita Huset!

”Kubas djupa engagemang för internationellt samarbete och det strikta uppfyllandet av sina åtaganden är en tydlig demonstration av landets anslutning till värderingar som inte har något samband med terrorism.” 18 tidigare presidenter och premiärministrar från Latinamerika och Karibien. 

Vi ber USA:s regering att upphöra med orättvisan [SSOT]… det enda Kuba gjorde var att skapa ett utrymme för vår fredsprocess.”Colombias president Gustavo Petro

”Vi förkastar Kubas införande på listan över stater som sponsrar terrorism.” Brasiliens president Lula da Silva

”Att föra upp Kuba på listan över länder som stöder terrorism är en skandal utan något berättigande”. EU:s chef för utrikespolitik Josep Borrell 

”De som kommer [till Kuba] är djupt chockade över vad SSOT-beteckningen gör med människorna här… [beteckningen är] desperat orättvis.” Storbritanniens ambassadör på Kuba Sir George Hollingbery

Se en video från Belly of the Beast om det internationella samfundets stöd för att ta bort Kuba från SSOT-listan!

(Engelska – spanska 2,5 minuter)

Acere 240206 (ZT)

Remove Cuba from the SSOT List – The Alliance for Cuba Engagement and Respect (ACERE)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72