Varför saknar Kuba hårdvaluta?

Johana Tablada. Foto: Flickr

Ett inlägg från Johana Tablada, kubansk diplomat

Varför saknar Kuba hårdvaluta?

Oavsett om de åtgärder som Kuba vidtar i en extrem situation är bra eller dåliga, tvivlar jag inte på att det är USA:s regering och inte Kubas regering som är huvudansvarig för att landet har mindre inkomster, mindre kontanter och färre turister.

De planerade bristerna, genom kallblodig beräkning, målinriktat och de uppnår anmärkningsvärda och förödande resultat som försämrar livet för alla här. Även om de inte har uppnått sitt huvudmål, att störta revolutionen med hjälp av belägring, utpressning och desinformation, är det smärtsamt och orättvist vad de på ett bedrägligt sätt har uppnått.

Enligt logiken i deras kvävningspolitik måste vi kubaner lida för att eliminera ”det större onda”, men… det visar sig att de har gått lite för långt med det lidande som har orsakat smärta och kostat liv.  Många av dem som USA ville skulle revoltera när deras liv och planer allvarligt påverkades av de brister som Förenta staterna framkallat, har istället lämnat Kuba och åkt till Förenta staterna. De är många och de är också offer. Jag hoppas att i bättre tider kan och kommer många att besluta sig för att återvända hem.

Många fler har stannat på grund av patriotism och en känsla av att tillhöra vårt kollektiva projekt eller av olika individuella skäl, men kostnaden är extremt hög och oförtjänt för oss alla. Jag talar inte bara om kostnaden i ekonomiska termer, det finns också en mycket hög mänsklig kostnad. Det finns också en kostnad för USA. Något måste förändras om de verkligen vill stoppa detta smärtsamma flöde. Ingen tror på amerikanska regeringstjänstemän när de hävdar att de prioriterar det kubanska folkets välfärd.

Varför upphäver de inte Trumps åtgärder som Biden kritiserade som inhumana, eftersom de bara ger visum för att emigrera och inte för att besöka? Varför ljuger de så mycket och alltid för att avskräcka från besök på Kuba och rättfärdiga den medeltida belägring som straffar oss?

Det som gör mig mest ledsen är att så många människor har förlorat förmågan att gå till de verkliga orsakerna till fenomenen och föredrar att skylla på offret och stänga ögonen och munnen inför skamlösheten och övergreppen från dem som ostraffat kör över vårt hemland och dess folk. Detta uppmuntrar de som i dag motsätter sig att de kvävande åtgärderna upphävs och bryr sig lite eller ingenting om ett helt folks dagliga lidande.

Det var inte Kuba som gjorde den ekonomiska förföljelsen hård, som förföljer investeringar, som ålägger dem som överför pengar till Kuba mångmiljonböter, som förföljer, som om det vore ett brott, avtalen om hälsosamarbete så att vi inte kan upprätthålla vår folkhälsa, som skiljer familjer åt, som förföljer oljetankers, som hindrar statliga företag och privata företag från att ha konton som fungerar, som förbjuder lagliga och legitima banköverföringar.

Trump förbjöd penningförsändelser mitt under pandemin, den som fortfarande förbjuder potentiella turister från USA att resa hit och som gör det svårt för turister från tredjeländer att besöka Kuba, genom att ta bort ESTA [har man kubansk stämpel i passet måste man söka visum på ett konsulat om man vill resa till USA] för alla som kommer till vår stat som de säger är en ”Sponsor av terrorism”. (Det finns bara fyra länder av oss i världen enligt USA).

Jag plågas av blindheten inför det verkliga och största övergreppet som begås.

Jag är optimist och jag kommer att fortsätta som många kubaner i alla tider av vår historia att kämpa överallt, mot de dåliga saker som görs här och utan att ge en respit eller en ursäkt till den omänskliga politiken och de kriminella åtgärderna från USA:s regering som, i syfte att dominera, inte ens vill låta oss andas.

Kubas folk, som vi stolt tillhör, är vårt allt och har lidit av alla konsekvenser av försök till regimskifte och intervention, något som har varit framgångsrikt i andra geografiska områden. Men här har de inte lyckats. 

Landet lider också av våra misstag, men vi har ingen rätt att utsätta det för den enorma belägring som skulle ha fått vilket annat land och vilken annan process som helst att kollapsa. Det finns inga motsvarigheter inför så mycket missbruk och extrema åtgärder som berövar oss miljarder och åter miljarder. Kuba har inte en enda åtgärd på plats som angriper USA, dess institutioner eller medborgare och spenderar inte miljoner på att ingripa i deras interna angelägenheter, som inte går bra och verkligen inte är ett föredöme för någon.

Det är möjligt att Trump vinner igen (sak samma om Biden vinner) och alla fortsätter att nå samma slutsats (av egen vilja eller genom påtryckningar från mäktiga intressenter) att blockaden ännu inte fungerar särskilt bra eftersom vi fortfarande skrattar och finns och drömmer och på vissa områden går framåt och lyser, vilket är anledningen till att de måste vidta ännu hårdare åtgärder (det är ett grymt och hjärtlöst argument) och vi måste veta hur man kallar missbruk vid dess rätta namn.

Det viktiga är att inte förlora solidariteten, tydligheten, ödmjukheten att lyssna, att förklara, modet att förändra och omvandla, engagemanget för bättre kommunikation som kan övervinna psykologisk och kognitiv krigföring och förtroendet för vårt folk att ta varje tillfälle att ta ett bestämt steg, att rätta till våra egna misstag och att se till att blockaden, inblandningen och den motbjudande och permanenta desinformationen misslyckas ännu en gång.

Tillsammans, än en gång, och om vi gör saker rätt, om vi övervinner det vi fortfarande gör fel, kommer vi att få ett bättre land och vi kommer att ta oss ur det här också. 

Vi befinner oss i krig, det är #Cuba som attackeras och inte tvärtom. Det är värt och nödvändigt att försvara oss, både inifrån och utifrån. De har misslyckats med att isolera #Cuba. Internationellt växer avståndstagandet från de övergrepp som USA begått mot vårt folk för varje dag. Kuba är vårt och vi kommer att leva och vi kommer att vinna.

Johana Tablada, på Minrex, Kubas UD, 230805 (ZT)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72