Världsfredsrådet fördömer USAs blockad och militärbaser

WPC
Foto: Prensa Latina

Världsfredsrådet fördömer USAs blockad och militärbaser

Världsfredsrådet (WPC), som sammanträdde i Pachuca, huvudstad i den mexikanska delstaten Hidalgo, fördömde idag USAs blockad mot Kuba och dess militärbaser i Latinamerika och Karibien.

Som en uppföljning av resolutionerna från rådets senaste möte i Vietnam i november 2022 hölls ett regionalt möte i Pachuca, sponsrat av den mexikanska fredsrörelsen och det kubanska Institutet för vänskap med folken, ICAP.

WPCs verkställande sekreterare Iraklis Tsavdaridis, värden Rolando Brito och ICAPs vice ordförande Victor Gaute López ledde evenemanget. Deltog gjorde även representanter och gäster från USA, Kanada, Puerto Rico, Chile, Colombia, Venezuela, Kuba, Mexiko och, virtuellt, Brasilien och Argentina.

Många ämnen diskuterades, bland annat försvaret av freden i enlighet med postulaten i proklamationen av Latinamerika och Karibien som en fredszon, som antogs av alla stater och regeringar i regionen i Havanna i januari 2014.

Dessutom fördömdes USAs och Natos militärbaser, den ekonomiska, finansiella och kommersiella blockaden mot Kuba, det hybrid- och mångfacetterade krig som USA för mot Kuba, Venezuela och Nicaragua, med politiska, ekonomiska, finansiella, diplomatiska och mediala medel.

Rådet uttalade även sin solidaritet med Puerto Ricos folk i deras kamp för självständighet, med Argentinas folk i deras legitima rätt till suveränitet över Las Malvinas (Falklandsöarna), liksom med dem som kämpar mot förtryck, utanförskap och för i försvaret av sina mänskliga rättigheter i Peru, Bolivia, Guatemala och i självaste Förenta staterna.

Med hänsyn till allt detta fattade rådet ett trettiotal beslut om åtgärder för fred, som att främja initiativ och kampanjer till försvar för proklamationen av Latinamerika och Karibien som en Fredszon.

De fördömde också USAs och Natos drygt 70 militärbaser och stärkandet av Sydkommandots roll i regionen.

Delegaterna beslutade  att återuppta den globala kampanjen mot dessa militära anläggningar i Nord- och Sydamerika och Karibien, att ta upp Tlatelolcofördraget, som förbjuder innehav av kärnvapen i regionen, och att arbeta för antagandet av FN-fördraget om förbud mot kärnvapen på halvklotet.

Dessutom måste vi fortsätta att kräva återlämnande av det territorium som mot det kubanska folkets och den kubanska regeringens vilja olagligen ockuperas av USAs marinbas i Guantánamo sedan 120 år.

Prensa Latina/Cubainformación 230921 / cv

Consejo Mundial de la Paz condena bloqueo a Cuba y bases de EEUU