World-Council-of-Churches

World-Council-of-Churches

Många religiösa organisationer vill ha ett slut på USA:s inhumana blockad