Världskyrkorådet: stryk Kuba från terrorlistan

Världskyrkorådet Karlsruhe 2022
Foto: Prensa Latina

Världskyrkorådet kräver att Kuba stryks från listan över sponsorer av terrorism

Den kanadensiske pastorn Christopher Ferguson rapporterade att Världskyrkorådet på torsdagen antog en resolution som kräver att Kuba ska strykas från USAs omtvistade lista över länder som sponsrar terrorism.

”Vi kräver att Kuba stryks från listan över sponsorer av terrorism och att man följer kyrkorna som profetiska röster för fred, hopp, samarbete och ömsesidig respekt”, står det i initiativet som presenterats av Kubas presbyterianska kyrka och som stöds av sina systerorganisationer i Colombia, USA och Kanada.

Resolutionen innehåller krav på att de internationella sanktionerna mot Kuba (t.ex. USAs ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad), Syrien, Venezuela och Zimbabwe ska avskaffas, och kräver stöd för genomförande, utformning och finansiering av projekt för fred i Colombia.

I det dokument som lades fram vid världens största kyrkliga organisations 11:e möte, som med moralisk och etisk auktoritet talar i solidaritet för fred och rättvisa, betonas att sådana internationella sanktioner skadar de mänskliga rättigheterna och folkens värdighet, sade Ferguson.

Från Tyskland, där mötet äger rum, förklarade pastorn via Whatsapp till Prensa Latina att resolutionen stöddes av alla och var en del av en större rörelse mot internationella sanktioner.

Genom detta initiativ uppmanas medlemskyrkorna i Världskyrkorådet att reflektera och debattera inom sina institutioner och sinsemellan om kristna principer och perspektiv när det gäller doktrinen om kärnvapenavskräckning.

Rådet uppmanar också alla stater som ännu inte har gjort så att underteckna och ratificera fördraget om förbud mot kärnvapen, särskilt de stater som skyddas av ett kärnvapenparaply och de kärnvapenstater som är källan till detta globala hot.

Resolutionen uppmanar till full efterlevnad av åtaganden enligt andra nedrustningskonventioner och förespråkar fred i världen.

Prensa Latina 220908
(Övers: CV)

Iglesias piden retirar a Cuba de lista sobre auspicio al terrorismo