Varning: Venezuela är ingen ”fara för världen”. Men att påstå det är däremot farligt

En modig orm räddar en fisk från att drunkna. Ungefär så är hur media rapporterar

Som för att bekräfta den förra artikeln på denna hemsida, ”Den venezolanska flyktingkrisen”, kom en artikel i Washington Post 10 september som slår fast att det ”kan rimligen hävdas att Venezuela är ett hot mot världen.” Det är en i raden på en flod av artiklar och reportage (bland annat Sveriges Radios Latinamerikakorrespondent Lotten Collin i morse, 180914) som försöker uppförstora den kris som USA och dess allierade framkallat i Venezuela. Syftet är att få ett scenario där högern kan ingripa av ”humanitära skäl”.

Påståendet att Venezuela skulle vara en fara för världen är inte underbyggt men det verkar basera sig på ett påstående att ”en katastrof på kontinenten anstränger Venezuelas grannar som kämpar med att klara av det massiva inflödet av flyktingar som flyr av hunger och umbäranden.”

Frasen ”ett hot mot världen” har koppling till en tidigare artikel från 1 mars som innefattar påståendet att ”Upp till fyra miljoner venezolaner – mer än 10 procent av befolkningen – har redan lämnat landet enligt Brookings Institution”. Och artikeln fortsätter ”Denna omplacering riskerar att skapa problem bortom Venezuelas gränser.”

Om man följer länken till Brookings kan man se att denna tankesmedja den 12 februari bara uppger att ”Vissa uppskattningar gissar att det redan finns fyra miljoner venezolaner som lämnat landet för att försöka hitta bättre levnadsvillkor: mer än 10 procent av landets befolkning.” Ingen källa uppges, bara: ”vissa uppskattningar.”

Jag har nyligen skrivit om omfattningen av Venezuelas utvandring (FAIR.org 31 augusti) utifrån jämförelser med Syrien som Tharoor i Washington Post och andra kastat omkring. Enligt FN:s International Organization for Migration så hade fram till juli 2018 ca 1,6 miljoner venezolaner flytt landets ekonomiska kris. Det är långt mindre än de fem miljoner som flytt kriget i Syrien för att leva utomlands, och som ingen anständig människa skulle kalla för ”ett hot mot världen”.

FN:s flyktingorganisation UNHCR har bett om 46 miljoner dollar för att klara kostnaderna för utvandringen från Venezuelas ekonomiska kris till grannländerna. Det är 0,006 porcent av Pentagons senast beviljade budget. Ett hot mot världen? Om man inte accepterar Trumps rasistiska logik att Mexiko är ett hot mot USA på grund av de miljontals som flytt på grund av fattigdomen där, så är Washington Posts påstående inte bara orimligt men direkt stötande.

Trumps politik har varit att medvetet förvärra Venezuelas ekonomiska kris, vilket gör flyktingkrisen svårare. Som USA-ekonomen Mark Weisbrot förklarade i The Hill 28 augusti 2017, så har Trump infört sanktioner – olagliga enligt flera fördrag som USA skrivit under – vilket gör att Venezuela inte kan låna eller sälja tillgångar i USA:s finansiella system. De förbjuder också Citgo, det USA-baserade oljebolaget som ägs av Venezuelas regering, att skicka utdelningar eller vinster till Venezuela.

Enligt nyhetsbyrån Reuters (14 september 2017) har Citgo överfört ca 1 miljard dollar om året till Venezuela innan Trump skar av pengaflödet. Det är ungefär 20 gånger mer än vad UNHCR har bett om för att hjälpa venezolanska utvandrare. Det är den lättaste kostnaden att beräkna som orsakas av sanktionerna. Andra kostnader kommer av att USA och dess allierade hindrar Venezuela från att omstrukturera sina skulder, vilket är avgörande för någon återhämtning. USA:s inflytande kommer ur det faktum att alla Venezuelas utrikes valutaobligationer styrs av delstaten New Yorks lagar.

Häpnadsväckande nog så nämner inte artikeln i Washington Post Trumps drakoniska sanktioner. Dessa kan förvärras ytterligare och bli än mer förödande genom införandet av ett oljeembargo. Det är en möjlighet som blir mer troligt genom floder av artilar som denna. [och rapportering som Lotten Collins].

Jo, artikeln antyder sanktionerna genom att nämna reseförbud: ”President Trump har spelat rollen av den fruktade amerikanska dominanten ganska bra. Hans administration har tagit med Venezuela bland de i huvudsak muslimska länder som är mål för Trumps reseförbud och därmed stängt dörren för en nation som är i desperat behov av den.

Jag har bett Washington Post att rätta Tharoors artikel så att läsarna inte ska vara fullkomligt ovetande om Trumps sanktioner mot Venezuela och hetsas till panik om ett demokratiskt land som inte utgör något som helst hot för dem. Det är en kamp att få grundläggande fakta korrekt rapporterade i Washington Post när elitens agenda presenteras ”av misstag”. Jag hoppas andra också ber tidningen att visa något som påminner om ärlighet.

Be Washington Post att ta tillbaka sina grundlösa och farliga påståenden att Venezuela skulle vara ”ett hot mot världen”.

Joe Emersberger, Venezuelanalysis 180913

https://venezuelanalysis.com/analysis/14048