Västerås, fredag 26 november kl.1800, IOGT-NTO, Slottsgatan 6, Journalisten Sandra Trafilaf analyserar händelserna i Chile

Kampen fortsätter, Komihåg-Sanning-Rättvisa

Journalisten Sandra Trafilaf från Chile analyserar det pågående folkliga upproret och landets repressiva apparat, en kvarleva från fascismens och militärdiktaturens Chile, om urbefolkningens kamp för sitt land och dagens politiska fångenskap under ”demokratins täckmantel”.

Datum: 26 november kl.1800

Plats : IOGT_NTO :s lokal Slottsgatan 6

Arrangerar: Casa de la Cultura latinoamericana, NBV och Svensk-Kubanska Föreningen