Venezuela efter valet

Regeringen och chavisterna vann ännu ett val i Venezuela. Efter guvernörsvalen, som var en stor besvikelse för högeroppositionen, bestämde Washington att borgmästarvalen skulle bojkottas, för att undvika ännu ett nesligt nederlag. Så blev det också och regeringspartiet PSUV vann förstås igen. Som vanligt när högern förlorar, skyller de på valfusk. Chavismens nya seger försvagar trovärdigheten hos oppositionen och stärker regeringen med sikte på presidentvalet 2018.

I kommunalvalen i söndags vann regeringspartiet PSUV i drygt 300 städer av totalt 335. Nio miljoner venezolaner gick till rösturnorna. Resultatet är en framgång jämfört med föregående kommunalval 2013 då PSUV vann 240 städer. Detta innebär den tredje valsegern för chavismen under året. Den första var 30 juli när drygt 8 miljoner venezolaner valde medlemmarna till Den Konstituerande Församlingen, ANC. Den andra inträffade 15 oktober då PSUV vann 19 av 23 guvernörsposter i landet.

Röstningen gick lugnt till, och väljarna kunde lägga sina röster på vem de ville. 9 345 väljare, dvs 47,32 % av väljarkåren, utnyttjade sin rösträtt. Det visar att folket tror på valsystemet och tillbakavisar oppositionens och dess utländska allierades påståenden om valfusk. Något de alltid påstår när de förlorar.

De viktigaste oppositionspartierna hade beslutat att inte delta i valen, vilket ytterligare undergräver deras trovärdighet hos väljarkåren. Oppositionen har inte lyckats ena sig till ett alternativ. På fyra månader har oppositionen gått från att med våld kräva regeringens avgång, därefter till att vara med i val, och nu att avstå. Trots bojkotten så vann chavismen i 23 provinshuvudstäder och i kommunen Libertador i huvudstaden Caracas. Oppositionen, i form av partiet Mas, vann i Libertador, Mérida och San Cristóbal och i Tachira med partiet Copei.

Detta är en ny framgång för chavismen och visar den breda majoritet som regeringspartiet har. Man har visat sig kunna övervinna svårigheterna från den nationella och internationella högern.

President Nicolás Maduro sa att denna segervind inte bara kommer att hålla i sig till presidentvalet, utan är också viktig för godkännandet av den nya grundlag som ANC arbetat fram.

Valet av socialisten Erika Farías till borgmästare i kommunen Libertador i huvudstaden är anmärkningsvärd och viktig, då statens viktigaste funktioner styrs därifrån. Maduro framhöll att han ska fortsätta med den nuvarande strategin som är grundad på dialog och samförstånd, såväl med sektorer som stöder regeringen och de som är mot den nuvarande revolutionära processen. ”Jag ska sammankalla ett möte med de 335 borgmästarna för att arbeta fram en enda plan för offentlig service, vad gäller dricksvatten och transporter. Jag tror på dialog och samtal, på samarbete.”

Dessa åtgärder gör det möjligt att komma än närmare väljarna och öka möjligheterna att vinna presidentvalet 2018.

Telesurtv.net 171211
/ZT