Venezuela fördömer flygplanskapning

Det beslagtagna venezuelanska planet. Foto:Twitter

Venezuela fördömer flygplanskapning i Argentina – strider mot internationell rätt

USA och dess OFAC tar sig rätten att ingripa på alla möjliga sätt runt om i världen mot nationer som inte lyssnar till ”husbondens röst”. Mot Venezuela är kidnappningen av diplomaten Alex Saab i Cap Verde är ett exempel. Ett annat är detta, att en domstol i Florida beslutar att beslagta ett venezuelanskt flygplan… Här kan man läsa en version om bakgrunden till detta.

 

Venezuelas utrikesminister Carlos Faría beskrev kapningen av det statliga Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) i Argentina som ett brott mot FN-stadgan och internationell rätt.

På sitt officiella Twitterkonto påpekade utrikesministern att en sådan åtgärd kränker Venezuelas suveränitet och strider därmed mot principerna för den internationella ordningen.

”Vi höjer våra röster mot imperialistisk interventionspolitik”, sa han om USAs försök att beslagta planet och dess besättning på 19 personer, inklusive venezuelanska och iranska piloter, som sedan den 8 juni hålls kvar i Buenos Aires.

Detta skedde utan att de anklagades för något brott och utan några motiverande argument, förutom det faktum att det argentinska rättsväsendet hade accepterat en order från en domstol i Florida om att konfiskera flygplanet.

Dessa händelser har kritiserats av den venezuelanska regeringen, personligheter och institutioner av olika slag samt av folket i allmänhet.

President Nicolás Maduro uttryckte sin indignation, krävde att övergreppen mot hans land skulle upphöra och bad om stöd från Argentinas folk och fackföreningar mot denna åtgärd som syftar till att beröva Venezuela dess tillgångar.

Han påpekade att ”de argentinska myndigheterna har inte gjort något för att återställa lagligheten, trots att besättningen inte har begått något brott, varken i Argentina, Venezuela eller någon annanstans i världen”.

Samtidigt godkände Venezuelas nationalförsamlings 277 ledamöter enhälligt ett avtal som överlämnades i torsdags till Argentinas ambassad i Caracas, genom vilket de kräver omedelbar leverans av fraktflygplanet Emtrasur.

Jag stöder helt och fullt det avtal som godkändes i Nationalförsamlingen för att förkasta USAs avsikt att olagligen lägga beslag på det venezuelanska plan som kapades i Argentina. Vi kommer inte att vila förrän vi har återfått det som tillhör oss. Venezuela ska respekteras! Vi står enade mot orättvisor.

– Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 augusti 2022

Samma ståndpunkt intogs av Venezuelas förenade socialistparti (PSUV) och dess främsta företrädare, däribland förste vicepresident Diosdado Cabello, som betonade att ”vi inte kräver något mer, utan att de följer internationell rätt (…)  Det är ett venezuelanskt plan som har kapats av Argentina, med avsikt att beslagta en tillgång som tillhör alla venezuelaner”.

Det venezuelanska folket har sedan i tisdags mobiliserat sig mot den långvariga kapningen för att förkasta den politik som innebär inblandning och stöld av deras tillgångar utomlands.

Cubadebate 220813
(Övers: CV)

Venezuela repudia secuestro del avión en Argentina, acto violatorio del derecho internacional