Ven_raffinaderi

Ven_raffinaderi

Arbetet med att återställa raffinaderiet efter attentatet pågår