Guaido_klättrar

Guaido_klättrar

Guaido håller show utanför Nationalförsamlingen och klättrar över staketet. Ingen hindrar honom från att ta dörren.