Venezuela: Terroristernas Plan B

”De är helt enkelt förövningar för det som komma skall i Venezuela,
inte bara i Caracas, det är Venezuela.”

Juan Requesens, ledamot för partiet Primero Justicia (Rättvisa Först) i Venezuelas Nationalförsamling, höll ett tal på Floridas Internationella Universitet i Miami den 5 juli 2017.

I sitt tal säger Requesens bland annat:
• Om regeringen vill ha krig, ska vi ge dem det. Vi ska paralysera Venezuela!
• Den 16 juli är det 14 dagar kvar till Grundlagsförsamlingen, och vi har inget mer att förlora!
• Vi kan inte låta 30 juli komma utan att folks vardagsliv i detta land totalförlamats.
• Det ska inte finnas något företag som håller öppet, inget dit de anställda går, allt ska vara stoppat och de ska inte komma fram!
• Om vi lyckas skapa det klimat av oregerbarhet som vi behöver, kommer vi att vrida av diktaturens fötter!
• Vår folkomröstning* gör det möjligt för oss att rättfärdiga, mer än rättfärdiga, uppnå en sprängeffekt som utlöser en förlamning av hela landet.
• Det viktiga är att vi utropar Timme Noll då Venezuela definitivt paralyseras.
• Allt detta kan ske när vi utropar Timme Noll. Vi måste vara förberedda på att folk ska kunna dra sig tillbaka och återvända.
• Vi anfaller regeringen på fyra flanker.
• För att bryta landets förlamning så får de välja mellan att massakrera oss eller inte. Vi måste tvinga de väpnade styrkorna att välja beslut att fatta.
• Vi har all rätt i världen att paralysera detta land.
• Men för att framkalla en utländsk intervention måste vi gå igenom denna – etapp. Det är självklart.

* Oppositionen planerar att genomföra sin egen folkomröstning om regeringens vara eller inte vara.

Se video reportage: http://albaciudad.org/2017/07/requesens-usaran-el-plebiscito-y-la-hora-cero-para-paralizar-el-pais-y-exigir-una-intervencion-militar-video

Resumen Latinoamericano 170709
Översättning Eva Björklund