Venezuela: USAs ockupation har redan börjat

USAs utrikesminister under Trump,170201-180331
Foto: United States Department of State

Exxon Mobile slöt kontrakt med Guyana om infrastruktur, borrning och upplag för att utvinna de enorma olje- och gasfyndigheterna inom det s.k. Liza Project, innanför gränsen för venezolanskt territorialvatten enligt Genèveöverenskommelsen 1966. När de första oljefyndigheterna upptäcktes uppstod en diplomatisk kris mellan Venezuela och Guayana på grund av oljebolagets verksamhet vid Essequiboflodens mynning i Atlanten.

En av det senaste årtiondets största fyndigheter
Enligt Gulf Oil & Gas har holländska holdingbolaget SBM Offshore fått kontrakt med ExxonMobil, ett USA-bolag som äger 45 procent av Stabroek Block vid Essequiboflodens mynning i Atlanten, genom dess dotterbolag Esso Exploration and Production Guyana Limitied Atlantic, där de stora oljefälten Liza-1 och Liza-2 upptäcktes.

Nyligen citerade teleSUR ”U.S Geological Survey” som anger att området inom Liza Proyect är världens andra största obrutna oljefält.

Med sitt senaste kontrakt avser ExxonMobil att producera 120 000 fat olja och 170 miljoner kubikfot naturgas med lagerkapacitet på 1,6 miljoner fat råolja. Sammantaget ockuperar Stabroek Block 26 000 8000 km2 och uppskattas ha 1,4 miljarder olja av hög kvalitet bara i Liza-1-området.

Överhängande geopolitisk fråga
USAs brådska att störta Venezuelas regering är geopolitisk och geoekonomisk, som en grundpelare för en ny politisk, ekonomisk och finansiell uppdelning av världsdelen, som hotar bolagets nästan totala kontroll av områdets energiresurser som det uppnått under 1900-talet. För USAs del var det avgörande att kunna kontrollera denna oljetillgång, som inte bara möjliggjorde deras kapprustning och militära erövringar i Mellanöstern, utan också att vidmakthålla sin globala supermaktsstatus som idag utmanas av rivaler på tillväxt.

Kontrakten på både Liza-1 och Liza-2 stärker Exxons planer på att kontrollera oljeutvinningen hela vägen från Orinoco, genom Essequibo till Atlantkusten.

Oljebolagets planer avser inte enbart energi utan också det politiska och diplomatiska området, och där skulle en ny regering i Venezuela behövas för att nå fram till Atlantkusten.

Misión Verdad kunde för några veckor sedan avslöja hur ExxonMobil finansierar oppositionens våldsamma aktioner, samtidigt som USAs manövrer för att blåsa upp konflikten i Venezuela.

OAS´ senaste utrikesministermöte om Venezuela, före generalförsamlingen i Mexiko avslöjade också hur oljebolaget drar i trådarna för en internationell belägring av landet. Guayanas regering, som är beroende av ExxonMobil, var ordförande på mötet och försökte driva igenom en resolution som de karibiska staterna inte ville gå med på, men som var identisk med USAs tidigare förslag för att fördöma Venezuelas val till grundlagsförsamling, med en ”röd linje” för att vidta aggressiva sanktioner mot Venezuela.

Karibien som strategisk mål
Många viljor möts i Karibien. USA måste ta över Petrocaribe för att bryta Venezuelas allians med Karibien som ger Venezuela stöd mot den diplomatiska belägringen. Exxons mål är att göra de karibiska staterna beroende av USA politiskt och ekonomiskt och stoppa det kinesiska och ryska samarbetet med Venezuela och Petrocaribe som omfattar de karibiska östaterna.

ExxonMobils långsiktiga strategi gäller hela värdsdelen och Venezuela är första steget på vägen. Det är inte en händelse att USAs affärselit har intagit styrande positioner för USAs utrikespolitik. Där finns nyckeln till förståelse av den aggressiva belägringen av Venezuela. Utrikesminister Rex Tillerson kommer från ExxonMobil, där han tidigare var både styrelseordförande och VD.

Misión Verdad 170727
Översättning Eva Björklund