Venezuela180315 (3)

Venezuela180315 (3)

Rapporteringen om Venezuela är grovt felaktig i västerländska media enligt en omfattande undersökning