Venezuelas Högsta domstol vill häva Guaidós parlamentariska immunitet

Vissa åtgärder mot Guaidó ratificerades också, såsom förbud att lämna landet, förbud att avyttra och beskatta egendom och ett bötesbelopp på 200 bötesenheter.

Högsta domstolen i Venezuela (TSJ) uppmanade på måndagen den nationella konstituerande församlingen (ANC) att lyfta den självutnämnda ”ställföreträdande presidenten” Juan Guaidós parlamentariska immunitet.

”Ordföranden i den nationella konstituerande församlingen, Diosdado Cabello, ombeds upphäva Juan Guaidós parlamentariska immunitet för brott mot de åtgärder han ålagts av domstolen”, sade Maikel Moreno, ordförande för TSJ.

Moreno ratificerade också vissa åtgärder mot Guaidó, såsom förbud att lämna landet, förbud mot avyttring och beskattning av egendom, ett bötesbelopp på 200 enheter och frysning av bankkontonoch kvarstad på bankmedel och andra finansiella instrument på venezolanskt territorium.

Överträdelse av åtgärder från i januari
Beslutet fattades efter att Guaidó brutit mot det förbud mot att lämna landet som utfärdades den 29 januari, då Högsta domstolen godkände säkerhetsåtgärder som Venezuelas riksrevisionbegärde mot honom på grund av de våldsamma händelser som inträffade i landet och andra allvarliga brott mot den konstitutionella ordningen i Venezuela sedan hans självutnämning.

”Vi yrkar på att denna dom fullföljs och fortsätter att beivra den”,betonade Moreno.

TSJ beordrade den venezolanska åklagarmyndigheten att utföra en förutsättningslösutredning.

Guaidó, en av grundarna till högerpartiet Voluntad Popular (VP), utropade sig själv till ”president” i landet.

Trots att utreseförbud utfärdades sex dagar efter självutnämningen, lämnade han den 22 februari Venezuela och reste till Colombia, där en konsert hölls, ganska uppmärksammad i media, som stöddes av miljardären Richard Branson.

Dagen därpå deltog han i försöket att föra in ”humanitärt bistånd” till venezolanskt territorium från grannlandet. Den 23 februari ökade spänningen och våldet vid gränsen mellan Colombia och Venezuela.

Guaidó vistades flera dagar i Colombia, där han även deltog i ett möte med den s.k. Lima-gruppen och träffade USAs vice president, Mike Pence.

Parlamentsledamoten förblev utomlands i mer än en vecka. Hans resa inkluderade besök i Brasilien, Argentina, Paraguay och Ecuador. Han återvände till venezolanskt territorium först den 4 mars.

RT 190401

 

Tribunal Supremo de Venezuela solicita a la Asamblea Nacional Constituyente allanar inmunidad parlamentaria a Guaidó

Presidente del TSJ pidió allanar inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó