Venezuelas oljebolag i USA: CITGO

CITGO bildades 1965 för raffinering, kommersialisering och transport av råolja*

1968 förvärvade Venezuela 50 procent av aktierna i bolaget och 1990 köpte Corporacíon Southland resten.

CITGO äger och driver

• Oljeraffinaderier i Luisiana, Illinois och Texas med 750 000 fat olja om dagen.

• 6 000 bensinstationer i USA har varumärket CITGO

• 48 lagerterminaler är venezolansk statlig egendom

• Under Fjärde Republiken slutade CITGO att rapportera årlig utdelning till Venezuela där röster höjdes för att sälja bolaget.

Crystallex/ CITGO

Crystallex är ett gruvbolag med säte i Kanada, som 2002 fick brytningstillstånd i guldgruvan Las Cristinas i Venezuela. Huvudägare är CITGO

2008 tillbakavisade Venezuelas miljödepartement Crystallexs miljöplan, och gick till domstol för att häva kontraktet med bolaget.

2016 Crystallex gick till domstol i USA och anklagade Venezuela för avtalsbrott.

Riskkapitalbolaget Tenor Capital driver Crystallexs domstolsprocesser mot CITGO, för att få utbetalt skiljedomsbeloppet på 1,4 miljarder US$ till CITGO

2017 Venezuelas åklagarämbete åtalade Crystallex och arresterade flera direktörer för oegentligheter i ett kontrakt för återfinansiering av skulden på 4 miljarder US$ med ett riskkapitalbolags tillgångar.

2019 Crystallex anlitade advokaten Ignacio Hernández, en av de tre jurister som ingår i Guidós juristtrio,  att företräda bolaget och utkräva den begärda ersättningen från CITGO.

Och inom ramen för sin ekonomiska krigföring lade USA beslag på CITGO och övertog alla dess tillgångar.

Financial Times och finansexperter varnar för att Trumps frysning av Venezuelas tillgångar i USA inte kommer rädda det venezolanska oljebolaget CITGO från långivare och obligationsinvesterare som vill ha betalt. I oktober måste Venezuela betala 923 miljoner dollar för PDVSA-obligationer s k PDVSA 2020. Eftersom USA har beslagtagit Venezuela tillgångar på mer än 30 miljarder kräver obligationsinvesterarna att de pengar används för att betala, i annat fall kommer de att göra anspråk på CITGO som kontrolleras idag av Trump.

*Med sitt säte i Houston Texas är CITGO Petroleum Corporation erkänd ledare inom oljeraffineringsindustrin med ett välkänt varumärke. CITGO driver tre raffinaderier i Corpus Cristi, Texas, och äger helt eller delvis 48 bensinstationer, nio pipelinor, tre anläggningar för smörjmedel och en förpackningsfabrik. Med omkring 3 500 anställda och en kapacitet på 749 000 tunnor om dagen,

CITGO rankas som USAs femte största och en av de mest allsidiga, oberoende oljeraffinaderierna.  CITGO transporterar och säljer drivmedel, smörjmedel, petrokemiska produkter och förser ett nätverk med omkring 4 900 lokalt ägda och drivna återförsäljare i 30 delstater och Columbiadistriktet. CITGO Petroleum Corporation ägs av CITGO Holding Inc. Tidigare med hemsida www.CITGO.com, som dock inte längre nås.

Källor

Resumen Latinoamericano 11 de agosto 2019, “Conjura de Guaidó y EEUU busca depredar al país bolivariano”, Guaidós och USAs sammansvurna för att plundra Venezuela.  Financial Times: “Venezuela sanctions order leaves Citgo’s future in doubt”. Beslutet om sanktioner mot Venezuela gör CITGOs framtid osäker.

Eva Björklund 2019-08-15