Venezuelas regering fördömer USA:s inblandning

Venezuela förkastar kategoriskt uttalanden från USA:s UD där det i förhand dömer ut resultaten från presidentvalet som ska hållas 22 april 2018.

Regeringen för den Bolivarianska Republiken Venezuela tillkännager sitt fördömande av kommunikén från USA:s Utrikesdepartement för dess återkommande inblandning i landets interna angelägenheter. Det är ett klart brott mot internationell rätt, speciellt principen om folkens självbestämmanderätt. Genom denna kommuniké försöker USA:s regering döma vad gäller resultaten av valen som ska hållas 22 april.

I sina strävanden att störta Venezuelas lagliga regering försöker Trumps rasistiska regim utöva påtryckningar på sina  underordnade i Venezuela och tvinga dem att förkasta de framgångar som nåtts vid förhandlingsbordet mellan parterna i Dominikanska Republiken. Allt detta med syftet att skärpa de tvingande ensidiga sanktionerna, som allvarligt skadat det venezolanska folket. Något som nyligen också erkändes av en talesperson för USA:s UD när denne sade ”användningen av sanktioner från USA:s sida för att straffa venezolanska ämbetsmän och strypa ekonomin fungerar perfekt”.

Den rasistiska, främlingsfientliga och krigiska administrationen i Vita Huset försöker förhindra det venezolanska folkets vilja att besluta över sin framtid utan inblandning eller förmyndarskap. USA tar på sig något som ingen bett dem om för att påverka och betygsätta en valprocess som inte ägt rum, i motsats till ett annat val nyligen i vår region som karaktäriserades av valfusk [Honduras] och som USA stödjer och ställer sig bakom. Detta har medfört ett stort antal dödsoffer.

Slutligen, den Bolivarianska Republiken Venezuelas regering understryker sitt fördömande vad gäller regeringen i USA:s kampanj mot det venezolanska folkets demokratiska institutioner, samtidigt som det hotar med ytterligare sanktioner för att påverka stabiliteten och livskvaliteten hos venezolanerna.

Caracas, 180208