Vetenskapligt samarbete USA–Kuba

USAs & Kubas Vetenskapsakademier skriver avtal
Foto: American Association for the Advancement of Science

AAAS och Kubas vetenskapsakademi återupptar sitt vetenskapliga samarbete

Under en ljus eftermiddag i det historiska Gamla Havanna undertecknade American Association for the Advancement of Science och Academia de Ciencias de Cuba ett uppdaterat samförståndsavtal som anger vägen för samarbete i vetenskapliga frågor av ömsesidigt intresse.

En delegation ledd av Sudip Parikh, verkställande direktör för AAAS och ansvarig utgivare för tidskriften Science, och Gilda Barabino, ordförande för AAAS och ordförande för Olin College of Engineering, reste till Kuba i slutet av oktober 2022. Kim Montgomery, chef för internationella frågor och vetenskaplig diplomati, och Estefania Ortiz Calva, senior programmedarbetare inom internationella frågor och vetenskaplig diplomati, ingick också i AAAS-delegationen.

Detta nya memorandum bygger på det gemensamma samarbete som etablerades när de båda organisationerna undertecknade sitt första samförståndsavtal 2014. Mellan 2015 och 2017 anordnade AAAS – via Center for Science Diplomacy – och den kubanska akademin tillsammans tre symposier om neurovetenskap, immunterapi mot cancer och myggburna sjukdomar som samlade kubanska och US-amerikanska vetenskapliga experter i Havanna. Båda organisationerna har för avsikt att fortsätta det vetenskapliga samarbetet i frågor som miljövård, havs- och marina studier, hälsa, offentlig vetenskapspolitik och andra frågor av ömsesidigt intresse.

En av grundpelarna för Center for Science Diplomacy är att visa hur vetenskapen kan bygga broar mellan samhällen där de officiella förbindelserna kan vara ansträngda eller avbrutna. Centrets koppling till det kubanska vetenskapssamhället har varit avgörande för dess ansträngningar att underlätta engagemang under utmanande geopolitiska omständigheter, även innan de diplomatiska förbindelserna mellan de två länderna återupprättades 2015. För grannar med en gemensam havsgräns och en komplex historia är gemensamt vetenskapligt samarbete viktigare än någonsin för att ta itu med gemensamma utmaningar, från hur man effektivt ska genomföra en energiomställning till snabba reaktioner på naturkatastrofer.

Före undertecknandet av samförståndsavtalet gav Parikh och Luis Velázquez Pérez, ordförande för Kubas vetenskapsakademi, en översikt över historien, målen och tidigare samarbeten mellan organisationerna.

”Det finns djupa kopplingar mellan AAAS och den kubanska akademin”, sade Parikh under sin presentation, där han lyfte fram Marquiza Sablón – en kubansk neuroforskare och deltagare i AAAS Cuban Biomedical Fellows-program som studerade vid Washington University i St Louis. Han betonade också värdet av att forskarsamhället arbetar över gränserna för att lösa gemensamma utmaningar.

”För att uppnå vetenskapliga mål som att utveckla nya sätt att studera fysik eller landa på Mars kommer vi att behöva kunnandet hos människor från Kuba, USA och överallt i världen”, sade Parikh.

Under sin presentation fördjupade sig Velázquez Pérez i den kubanska akademins historia och funktioner: dess rådgivande roll, att ge råd till den kubanska regeringen i vetenskapliga frågor och att leda vetenskaplig forskning genom att erkänna forskare på hög nivå från Kuba. Akademin syftar till att ta itu med många av de utmaningar som Kuba för närvarande står inför, från demografiska förändringar till hållbar energi, genom att stödja den bästa forskningen på Kuba och främja vetenskapligt samarbete med internationella partner, däribland AAAS.

Detta memorandum undertecknades i Palacio de los Capitanes Generales, det tidigare officiella residenset för guvernörer under Spaniens styre av Kuba. Numera fungerar denna historiska byggnad som museum för staden Havanna.

Under sin vistelse i Havanna fick AAAS-delegationen möjlighet att träffa medlemmar av den kubanska akademins ledning, medlemmar av den kubanska vetenskapsakademins unga medlemsförbund och andra kubanska vetenskapliga ledare. Dessutom besökte de CIGB, Centrum för genteknik och bioteknologi, och Montgomery och Ortiz Calva besökte Stiftelsen Naturen och Människan ”Antonio Núñez Jiménez”, en icke-statlig organisation som arbetar för att koppla samman samhälle och miljö.

Detta var det första AAAS-besöket på ön sedan 2018 och första gången Parikh, Barabino, Montgomery och Ortiz Calva besökte Kuba. Delegationsmedlemmarna var imponerade av det kubanska folkets varma mottagande och ser fram emot att fortsätta att samarbeta med Kubas forskarsamhälle.

”AAAS är i en unik position för att leda forskarsamhället och genom sina relationer, som till exempel med Kubas vetenskapsakademi, koppla det till det bredare samhället för att få en samhällelig påverkan och se till att vetenskapen tjänar ett globalt allmännyttigt ändamål”, säger Barabino.

AAAS Center for Science Diplomacy arbetar på framtida aktiviteter på Kuba och är tacksam för stödet från Richard Lounsbery Foundation, som gör dessa aktiviteter möjliga.

Estefania Ortiz Calva, AAAS 230103
/cv

AAAS and Cuban Academy of Sciences Relaunch Commitment to Scientific Cooperation