Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/vi-stodjer-det-venezolanska-folkets-vilja/
Export date: Tue Apr 23 13:25:49 2024 / +0000 GMT

VI STÖDJER DET VENEZOLANSKA FOLKETS VILJA
Vi, över 80 organisationer som samlade i det Europeiska Nätverket för Solidaritet med den Bolivarianska Revolutionen, vill på detta sätt informera världssamfundet att den internationella högern, i samstämmighet med oppositionen i Venezuela och den kända Lima-gruppen, försöker ignorera det venezolanska folkets vilja. Denna vilja uttrycktes vid valurnorna i en demokratisk och öppen valprocess som godkändes av internationella organ, i vilken 67,7% av de röstande valde att förnya president Nicolás Maduros konstitutionella mandat från och med januari 2019. Mer än 6,2 miljoner venezolaner stödde detta alternativ framför motståndare som Henry Falcón, Javier Bertucci och Reinaldo Quijada. Oppositionen grundar sina argument på att försöka upplösa Grundlagsförsamlingen, som också den valdes med över 8 miljoner röster och var den instans som i enlighet med dess rättsliga befogenheter utlyste presidentval.

De senaste 20 åren har den Bolivarianska Revolutionen genomfört 25 allmänna val och visar sålunda att den är demokratisk och att det venezolanska folket har kunnat uttrycka sitt deltagande och utöva sin suveränitet. Så detta är ytterligare en manöver som medelst internationella påtryckningar, utöver sanktioner, och ekonomisk, finansiell och kommersiell blockad, avser att fortsätta strypa och påverka det venezolanska folket. Vi glömmer inte vad de gjorde i andra progressiva processer som i Honduras, Brasilien och Argentina. Vi är uppmärksamma och vi upprepar vårt ovillkorliga försvar av det venezolanska folket.

Därför ansluter vi oss till detta upprop och inbjuder alla att den 10 januari 2019, i vart och ett av våra länder, städer eller platser, manifestera vårt stöd till det venezolanska folkets val och installationen av president Nicolás Maduro.

RESPEKTERA FOLKETS SUVERÄNITET!
RESPEKTERA DET VENEZOLANSKA FOLKET!
NEJ TILL UTLÄNDSK INBLANDNING!

Bryssel i januari 2019

Europeiska Nätverket för Solidaritet med den Bolivarianska Revolutionen
RED Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana
Post date: 2019-01-06 15:07:21
Post date GMT: 2019-01-06 14:07:21

Post modified date: 2019-09-06 09:02:17
Post modified date GMT: 2019-09-06 08:02:17