Via Campesina stöder Kuba, Venezuela och Nicaragua

Via Campesina i kampanj för folken, mot USA-imperialismen. Källa: elciudadano.com

Via Campesina i solidaritetskampanj med Kuba, Venezuela och Nicaragua

Från plattformar, nätverk och organisationer ansluter vi oss till kampanjen för självständiga och solidariska folk. Vi uppmanar alla folkliga sektorer av arbetare på landet, ursprungsbefolkningar, afro-ättlingar och ungdomar i Vårt Amerika och i världen att ansluta sig till denna kampanj av solidaritet med Kuba, Venezuela och Nicaragua inför imperialismens aggression.

USA-imperialismen, den största fienden till världens folk, försöker påtvinga sin politik av dominans över folken i Latinamerika och Karibien i samarbete med lokala eliter och transnationella företag. Det görs genom smutskastningskampanjer, diplomatiska krig, ekonomiska sanktioner, blockader och hot av alla de slag, såväl paramilitära som militära.

Trots det så är svaret från folken i alla de attackerade länderna, oavsett om det är vid valurnorna, på gatorna, i de folkliga organisationerna eller i de sociala nätverken, att strävan efter oberoende är starkare än varje attack av plundring och underkastelse.

I denna komplexa politiska, sociala och ekonomiska situation står världen inför Covid-19 pandemin. Svaret från många regeringar i bemötandet av epidemin har misslyckats och sorgligt nog har hälsosystemen i dessa länder kollapsat. Det har kraftigt ökat antalet sjuka och döda som konsekvens av sjukdomen. Det visar ännu en gång att individualism, egoism och avsaknaden av politik för att skydda folkets hälsa är en del av det kapitalistiska systemet.

Samtidigt ökar USA:s regering orättfärdigt blockader och ekonomiska sanktioner mot Kuba, Venezuela och Nicaragua. Länder som USA betecknar som ”tyranniets trojka”. USA sätter många personers liv och hälsa i fara i dessa tre länder, vars folk hjältemodigt kämpar för att bygga ett mer rättvist samhälle.

Kuba har visat att en annan värld är möjlig och att det går att bygga ett alternativ till nyliberalism. Ett alternativ grundat på solidaritet, samarbete och värdighet när det gäller att rättvist fördela inkomsterna och ge jämlik tillgång till utbildning, till trygghet och skydd av medborgarna och till fullständig frigörelse av människan.

Den kubanska revolutionen är också bevis på att ett folk som är enat, herrar över sitt land och sina institutioner, i en djupgående demokrati segerrikt kan motstå och gå framåt trots aggression och världshistoriens längsta blockad. Trots försöken från Imperiet att stoppa det fortsätter Kuba att skicka hälsovårdsbrigader till fler än 28 länder. Det är en insats som till och med dragit igång en internationell kampanj för att dessa Henry Reeve-brigader ska tilldelas Nobels Fredspris.

USA:s aggression mot Venezuela i stor skala förstärker blockaden och de fientliga ensidiga åtgärderna mot Venezuela. Det handlar ur alla synpunkter om en omoralisk, orättfärdig, illegal och kriminell politik från USA, koordinerat med dess allierade i regionen och en politik som inte kommer att stoppas eller minska i intensitet. Presidentordern om att gripa Venezuelas valde president Nicolas Maduro, de olika militära aktionerna inne på venezolanskt område, stölden av guldreserven i utlandet, det framtvingade stoppet för banktransaktioner, är alla exempel på en ökande aggression som ständigt stegras. Det är i detta scenario som det fallit på venezolanerna att tillsammans föra en kamp vars framgång kräver enhet, disciplin, solidaritet och medvetenhet. Venezuela visar viljan hos ett folk som organiserar sig för att avancera i fördjupandet av demokratin, freden och självständigheten i försvaret av sina framgångar och kämpa för det som återstår att vinna.

I Nicaragua har regeringen under president Daniel Ortega visat på en alternativ modell till det som Imperiet försöker påtvinga det. På grundval av jordreformen och kampanjen för alfabetisering på 1980-talet så har regeringen i denna fas lyckats minska fattigdomen från 48 till 24 procent och den extrema fattigdomen från 17 till 7 procent. Man har lyckats elektrifiera landet till 98 procent. Man har byggt de bästa vägarna i Centralamerika och producerar mer än 80 procent av sina livsmedel. Det trots kuppförsöket 2018, nya sanktioner och en mediekampanj som lurat till och med progressiva människor och ställt många av dem på samma sida som USA.

De attackerade folken och folken i Vårt Amerika får inte ignorera orättvisorna mot våra systrar och bröder. Inför detta reagerar vi med enhet och solidaritet. Vi försäkrar våra principer för oavhängighet, icke-inblandning i interna affärer och rätten för varje folk att fritt välja och bygga sitt politiska system i en omgivning av fred, stabilitet och rättvisa. Utan hot, aggression eller skadliga unilaterala åtgärder. Vi uppmanar till att uppfylla det som sägs i Latinamerikas och Karibiens Proklamation om regionen som en Fredszon, i enlighet med de avtal som antogs av det Antiimperialistiska mötet för Demokrati och mot Nyliberalism från november 2019 i Havanna, Kuba.

Att stödja Kuba, Venezuela och Nicaragua mot den imperialistiska politiken av inblandning från USA:s regering och dess allierade är att försvara livet, det är enhet, det är solidaritet från folken, det är att visa att en annan värld är möjlig.

Därför säger vi: Självständiga och solidariska folk

CLOC Vía Campesina 200728

Campaña de Solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua frente a las agresiones del imperialismo

Pueblos Soberanos Pueblos Solidarios

[Via Campesina är en bondeorganisation som beskriver sig själv som ”en internationell rörelse som koordinerar organisationer av små och medelstora producenter, jordbruksarbetare, landsbygdskvinnor och ursprungsbefolkningar från Asien, Afrika, Amerika och Europa”. Den utgörs av en koalition av över 148 organisationer och arbetar för hushållsbaserat och hållbart jordbruk.]

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer och arbetslösa).