VIPS ber Trump att undvika krig mot Venezuela

Från oväntat håll kommer nu varningar till Trumpadministrationen inför dess krigiska attityd mot Venezuela. VIPS varnar för att Trumps Venezuela-politik är ute på hal is och kan leda till krig i Venezuela och militär konfrontation med Ryssland. Det förvånansvärt klarsynta brevet till Trump är undertecknat av ett drygt 20-tal personer i VIPS, som utgör organisationens ledningsgrupp.  Men man ska nog inte ha några större förhoppningar om att Trump och hans högerextrema anhang ska ta intryck. 

Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) består av tidigare underrättelsetjänstemän, diplomater, militära officerare och kongresspersonal. Organisationen, grundad 2002, var bland de första kritikerna av Washingtons motiveringar för att inleda ett krig mot Irak. VIPS förespråkar en amerikansk utrikes- och nationell säkerhetspolitik baserad på äkta nationella intressen i stället för inbyggda hot som förs fram av främst politiska skäl. Ett arkiv av VIPS-memoranda finns på Consortiumnews.com.

MEMORANDUM TILL: Presidenten
FRÅN: Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)
ÄMNE: Undvika krig mot Ryssland om Venezuela

Herr president:

Din administrations politik angående Venezuela verkar vara ute på hal is och kan leda oss till krig i Venezuela och militär konfrontation med Ryssland. Som f.d. underrättelsetjänstemän och andra nationella säkerhetsutövare med många decenniers erfarenhet uppmanar vi dig att inte låta dig hetsas till att vidta potentiellt katastrofala militära åtgärder som svar på civil oro i Venezuela eller ryska aktiviteter på västra halvklotet. Med ankomsten nyligen av två transportflygplan och varaktigt politiskt stöd till Venezuelas regering, är ryssarna långt från att överskrida någon ”gräns” enligt Monroe-doktrinen från 1823.

Ouppfyllda mål i Venezuela
Inom Venezuela har USA:s åtgärder inte lyckats åstadkomma annat än att kasta landet i en än djupare kris, orsaka större mänskligt lidande och öka risken för våld över hela landet. President Maduros vanskötsel av ekonomin och auktoritära reaktioner på provokationer är omöjliga att försvara, men de beror delvis på det faktum att han har blivit satt under belägring sedan han valdes för första gången 2013, och har utsatts för sanktioner som syftar till att slutligen få bort honom. Vi anser att de råd du har fått från dina bästa rådgivare – Floridas senator Marco Rubio, säkerhetsrådgivare John Bolton, särskilde representanten Elliott Abrams, och utrikesminister Michael Pompeo – har varit och uppenbarligen fortsätter att vara felaktiga.

* Erkännandet av den venezolanska nationalförsamlingens ordförande Juan Guaidó som ”interimpresident” fick inte militären att resa sig mot president Maduro. Det gjorde inte heller anklagelserna mot officerskåren som rent korrupta opportunister och narkotikasmugglare som berikats genom lojalitet mot före detta president Chávez och Maduro, eller de upprepade hoten om hårda sanktioner. Dessa handlingar återspeglade ett grundläggande missförstånd om Venezuelas militär, som aldrig varit fri från korruption och politisk kompromiss men heller aldrig varit så helt isolerad från det venezolanska folket att de inte känt av dess lidande. USAs politik antog felaktigt att officerarna – trots att de troligen tröttnat på Maduros tillkortakommanden – skulle stödja Guaidó trots hans fraktions engagemang för att krossa chavismen, som de flesta officerare anser har medfört historiskt nödvändiga förändringar i landet, inklusive emanciperingen av de fattiga.

På samma sätt har din administrations upprepade antydningar om militärt ingripande varit kontraproduktiva för dina mål om regimskifte. Dina politiska och underrättelserådgivare gjorde en korrekt tolkning av de disparata opinionssiffrorna för Guaidós folkliga stöd som faktiskt stöd för USA att befria landet från dess kris. Nationalförsamlingens ordförande var en politiskt okänd person innan USA och andra erkände hans anspråk på presidentskapet – men ditt team visade en brist på förståelse för venezolansk nationalism. Venezolaner välkomnar inte den förstörelse som skulle orsakas av en militär attack från USA. De minns dödssiffrorna för Operation Just Cause, när USA dödade mer än 3 000 panamaner (enligt deras egen beräkning) för att få bort den korrupte och totalitäre Manuel Noriega. Invasionshot har fått människor att samlas kring Maduro, om än motvilligt, inte att avvisa honom.

* Din administrations strategi att straffa det venezolanska folket, inklusive tydligen att förorsaka strömavbrott, tycks baserad på det felaktiga antagandet att en humanitär kris kommer att leda till en kupp för att avlägsna Maduro. Faktum är att USAs sanktioner har gjort det möjligt för Maduro att lägga skulden för sina egna misslyckanden på USAs ondska – och det har framställt Guaidó, som dina rådgivare för fram som den moraliska motsvarigheten till Unionens Fäder, som någon som sålt sitt land till yankee-imperialisterna till priset av det venezolanska folkets hälsa och välfärd och ökade civila oroligheter.

Förlorad möjlighet till diplomati
Senator Rubio, Mr Bolton, Mr Abrams och Mr Pompeo har också slösat bort ett formidabelt tillfälle att bygga på gemensamma värderingar med allierade i Latinamerika och Europa. Trots att de flesta latinamerikaner finner din assistents offentliga påstående om att Monroe-doktrinen lever och blomstrar som förolämpande, allierade sig de högerinriktade presidenterna i de flesta syd- och centralamerikanska länder med dig för att stödja Guaidós självutnämning. Men Guaidós brist på ledarskap – han verkar helt regisserad av USAs myndigheter – hans bristande flexibilitet i förhandlingar, hans öppna uppmaning till militärt ingripande från USA, och din egen administrations överhängande hot om krig får snabbt alla utom de mest undergivna USA:s politiska diktat att fjärma sig. Förhandlingsförslag, såsom de som utvecklas av den Internationella Kontaktgruppen, börjar få fart.

Internationalisering av konflikten
Nationella säkerhetsrådgivare Bolton och andra har försökt internationalisera Venezuela-frågan sedan innan Guaidós proklamation. Boltons referens till en ”tyranniets trojka” i november – som han kallade ”en triangel av terror som sträcker sig från Havanna till Caracas till Managua” och ”kommunismens lumpna vagga på västra halvklotet” – var ett förtäckt slag i kalla kriget-stil mot Ryssland och Kina. Mr. Bolton, senator Rubio och andra rådgivare har vid flera tillfällen gjort klart att störtandet av president Maduro bara var det första steget i försöken att eliminera de nuvarande regeringarna i ”trojkan” och det ”kommunistiska inflytandet” på västra halvklotet.

*De har upprepade gånger, utan att ge några bevis, hävdat att kubanska rådgivare varit avgörande för Maduro-regeringens överlevnad. Faktum är att de ”hundratals” venezolanska militära desertörerna, däribland många kontrollerade av amerikanska byråer, inte har lämnat några som helst trovärdiga bevis för att kubanerna gör annat än tillhandahåller rutinmässig assistans. Dessutom har hoten från Washington undanröjt all vilja som Kuba kunnat ha för att bidra till en regional lösning på den venezolanska krisen som de gjort i liknande situationer, till exempel Colombias fredsprocess nyligen, fredsprocessen i Angola 1989-90, och de centralamerikanska förhandlingarna i början av 1990-talet.

Provokativ retorik om Ryssland
Farligast är dock aggressiva uttalanden om Rysslands engagemang i Venezuela. Ryska oljebolag, i synnerhet Rosneft, har funnits länge i Venezuela, och stött det venezolanska oljebolaget (PDVSA), då dess vanskötsel och sjunkande oljepriser har fått produktion och intäkter att rasa. De flesta långsiktiga observatörer tror att Rosnefts beslut, inklusive att ha kastat bort pengar, har motiverats av affärsberäkningar, utan något särskilt ideologiskt mål.

* Din rådgivares retorik som innebär en öst-västvridning på denna fråga gav president Putin och hans rådgivare en möjlighet att försöka ge USA på truten – speciellt som administrationens försök att få bort Maduro gått i kvav och det diplomatiska stödet för Guaidó krackelerat. Maduro och Putin har inte haft särskilt nära personliga relationer tidigare, och deras gemensamma strategiska intressen är få, men USA:s retorik och hot har givit dem en gemensam sak. Ett möte i Rom mellan ditt särskilda sändebud Elliot Abrams och Rysslands biträdande utrikesminister Sergei Ryabkov ledde ingen vart, samtidigt som ytterligare USA-sanktioner mot Venezuela sjösattes och fortsatta hot om att ”alla alternativ” var på bordet.

Offentligt tillgänglig information är otillräcklig för att vi ska veta exakt vad som fanns ombord på de två ryska flygplanen som landade vid Maiquetía förra veckan – två månader efter att din administration offentligt utropade sin avsikt att avlägsna Maduro – men tidigare erfarenheter talar för att Moskva hade två huvudmål.

* Ett, och förmodligen det primära, är att genera din administration genom att trotsa din retorik, bara för att påminna om Moskvas suveräna rätt att ha förbindelser med dem de har lust, inklusive militära. I den meningen liknar det ryska beteendet deras ingripande i Syrien – på Bashar al-Assads begäran. Och det är inte långt ifrån Moskvas reaktion på den väststödda kuppen i Kiev.

* Ett annat mål, om spekulationer i pressen om de ryska rådgivarna och utrustningen ombord på flygplanen är korrekta, skulle vara att stärka Venezuelas förmåga att varna för och reagera på en amerikansk militär attack. Din administration har offentligt hävdat att ryssarna hjälper till att reparera S-300 luftvärnsrobotsystem, som har ett rent defensivt syfte. Det finns inga bevis, inte ens indicier, på att Ryssland har några offensiva mål i detta förhållande.

USA:s reaktion har låtit ana en mycket större risk för militär konfrontation. Mr. Bolton ”varnar från västra halvklotet utomstående för att utplacera militär utrustning i Venezuela, eller någon annanstans på halvklotet, i avsikt att etablera eller utöka militära operationer”. Utan att definiera vilka aktiviteter han skulle invända mot, sa herr Bolton: ”Vi kommer att se sådana provocerande åtgärder som ett direkt hot mot internationell fred och säkerhet i regionen.” Din särskilda representant sa att den ”ryska närvaron” är ”extremt skadlig”. Utrikesministern sa att ”Ryssland måste lämna Venezuela”. Du sa, ”Ryssland måste ut” och upprepade att ”alla alternativ är öppna”- inklusive förmodligen att tvinga ut ryssarna militärt. Och vi noterar att Ryssland inte har stängt sin ambassad i Caracas, vilket din administration har.

Undvika den hala isen
Som underrättelsetjänstemän och säkerhetsexperter har vi i många år arbetat för att skydda vår nation från ett flertal hot, däribland från Sovjetunionen. Att mucka gräl, inklusive att avsätta regeringar, blockera förhandlade avtal och hota andra länders suveräna beslut att bedriva aktiviteter som inte hotar vår nationella säkerhet – tror vi emellertid sällan är klokt.

Vi upprepar att vi inte försvarar Maduro och hans meritlista, samtidigt som vi påpekar att många av hans problem har förvärrats av USA:s politik och ansträngningarna att avsätta honom. Vi tror att korrekt rättsförfarande och praktisk, realistisk politik bättre skyddar våra nationella intressen än hot och konfrontationsretorik. Det kostar på att tro att dina rådgivare startade denna kamp mot president Maduro utan att inse att Venezuela skulle söka hjälp för att öka sin defensiva förmåga.

Vidare och mycket allvarligt kan retorik som utmanar Ryssland alltför lätt leda till en konfrontation med mycket större konsekvenser.

*Att åberopa Monroe-doktrinen från 1823 hjälper inte. Ryssland tillhandahåller bistånd för rent defensiva ändamål till ett land där vi försöker få till ett regimskifte och hotar med militär attack. Rysslands bistånd skulle allmänt inte ses som att bryta mot Monroe-doktrinen eller överskrida någon ”gräns”.

*Vi inser att några i media försöker hetsa dig till att vidta kraftfulla åtgärder, kanske till och med av militär natur, för att under alla omständigheter straffa Ryssland. Vi uppmanar dig att inte falla i den fällan. Detta är inte 1800-talets Latinamerika, och Kuba-krisen 1962 är långt bort.

*Det bästa sättet att förebygga en farlig missräkning skulle vara att du talar direkt med president Putin. Washingtons energier skulle komma bättre till pass för att rensa upp skillnader, anpassa misslyckad politik och främja en fredlig lösning i Venezuela.

För ledningsgruppen, Veteran Intelligence Professionals for Sanity

 

VIPS Urge Trump to Avoid War in Venezuela

Intervenir en Venezuela llevará a la guerra con Rusia, alertan a Trump