Vita Husets anti-kubanska propaganda får mothugg

Nyheter om Kubas framgångsrika arbete på hemmaplan, samt deras läkarbrigader som bekämpar Covid-19 i över 20 länder, tränger då och då igenom mediablockaden. Foto: Julio Larramendi, Cubadebate

Vita Husets propaganda mot Kuba motsägs i ökande grad

Man kan inte dölja solen bakom ett finger. Vita Husets propaganda, som upprepas av så många medier, har inte lyckats dölja – åtminstone inte helt – Kubas framgångar i kampen mot Covid-19 och inte heller Kubas exempel på solidaritet i dussintals länder.

Spanska nyhetsbyrån EFE publicerade ”Kubas effektiva strategi”. Ett intressant reportage som beskriver framgångsrika erfarenheter som gjorts på ön. Massiv uppsökande verksamhet, från hus till hus, genomfört av tusentals medicinstuderande. För att i ett tidigt skede kunna sätta in åtgärder. En del i Kubas preventiva strategi för hälsovården.

Ett annat briljant reportage publicerades i den katalanska dagstidningen La Vanguarida. ”Det kubanska alternativet mot Covid-19”. I reportaget görs en djärv jämförelse mellan Kubas biofarmaceutiska modell med USA:s. I Kuba, sägs det i reportaget, har befolkningen tillgång till ett gratis hälsovårdssystem och till mediciner som skapats av allmänna laboratorier i landet. Det i motsats till USA, där priserna på medicin är ouppnåeliga för 30 miljoner människor som saknar sjukförsäkring.

Också dagstidningar i Italien och Andorra har framhållit och berömt de kubanska läkarbrigaderna. Det är länder där kubanerna har hjälpt till i kampen mot pandemin. Vi kan också läsa erkännandet till Kuba från EU:s ambassadör för att ”det är ett exempel på solidaritet under denna kris.”  [Också den brittiska dagstidningen The Guardian har belyst Kubas insatser mot Covid-19].

Men medier med större inflytande och läsekrets har föredragit att tysta ner Kubas exempel. CNN skriver om ”länder som lyckats och misslyckats på Covid-19”, och nämner inte Kuba.

Inget märkligt där ”informationen” och ”analyserna” om Kuba görs av reaktionärer, nyliberaler och ursinniga anti-castrister, som Camilo Egaña och Alberto Montaner eller Andrés Oppenheimer. Deras uppdrag är att upprepa mallen som dirigeras av Vita Huset om de påstådda ”affärerna” som Kuba gör och ”slavarbete”, för att dölja det kubanska hälsovårdssamarbetet.

Faktum är att hundratals organisationer och tusentals människor över hela världen kämpar mot medietystnaden och medieförtalet. De föreslår Nobels Fredspris till de kubanska läkarbrigaderna.

Cubainformacion 200608 (med källhänvisningar i originalet)

CNN: tapar el sol de Cuba con el dedo de Trump

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemikrisen skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 – 0

Swish 123 182 37 72