Venezulea_kupp_4maj20

Venezulea_kupp_4maj20

Det senaste kuppförsöket slutade så här för legoknektarna. De hade hoppats på stora belöningar, men fick bita i dammet. Foto: Twitter @telesurenglish