This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Sun Apr 14 8:48:05 2024 / +0000 GMT

Washington Post erkänner: Inga tecken på valfusk i Bolivia
Washington Post publicerar idag en analys från John Curiel och Jack R. Williams, båda valforskare vid MIT och experter på valfusk. Även om de uttrycker sig med forskares försiktighet är det en veritabel sågning av OAS-rapporten från den tionde november 2019 som hävdade att valfusk förekommit, samma rapport som användes som förevändning när militären och högeroppositionen störtade president Evo Morales och tvingade honom att fly landet.

Under valnatten stannade den preliminära rösträkningen när 84 procent av rösterna var räknade. Detta var i linje med valmyndighetens att räkna minst 80 procent av rösterna. Då ledde president Morales med 7,87 procentenheter. När rösträkningen återupptogs passerade Morales tioprocentsgränsen som Bolivias valsystem kräver för att det inte skall bli en andra valomgång. OAS hävdade i sin rapport att denna ökning tydde på att valfusk förekommit, ett påstående som okritiskt återupprepats i media över stora delar av världen.

MIT-forskarnas analys av valdatan har istället tydligt visat att Evo Morales, med all sannolikhet, vann redan den första valomgången med tio procents marginal. OAS-rapporten bygger på antagandet att det inte spelar någon roll vid vilken tidpunkt på dagen väljare röstar och vilken kandidat de stödjer. Det finns ingen tidigare forskning som pekar på detta påpekar Curiel och Williams. Tvärtom är det troligt att människor som arbetar röstar senare på dagen och att väljare i fattiga områden tvingas köa längre för att kunna rösta.

Undersökningen av valdatan visar inga dramatiska skillnader mellan den preliminära räkningen på valnatten och det officiella resultatet. Tvärtom ligger slutresultatet i linje med de resultat som den preliminära räkningen skulle indikera.

X-axeln visar Morales ledning i den preliminära rösträkningen och y-axeln visar det officiella resultatet per valdistrikt. Den höga korrelationen tyder på att ingen betydande manipulation av resultatet förekommit.

MIT genomförde över tusen simuleringar baserade på den preliminära rösträkningen och fann att Morales enbart utifrån denna data skulle vinna valet med en ledning på minst 10,49 procentenheter.

Med den metod som OAS använt sig av för att döma ut valet i Bolivia skulle troligen val i USA också behöva räknas som påverkade av valfusk. Curiel och Williams försökte tillsammans med andra valforskare kontakta OAS men fick ingen respons.

 

 


Post date: 2020-02-27 16:03:07
Post date GMT: 2020-02-27 15:03:07
Post modified date: 2020-02-27 16:08:04
Post modified date GMT: 2020-02-27 15:08:04

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com